Hledejte

Vatican News
Don Matteo Cella, farář z Nembra (Bergamo) Don Matteo Cella, farář z Nembra (Bergamo) 

Don Matteo z koronavirového epicentra: Opustit rutinu a nemalomyslnět

“Nemyslím, že bych dělal něco mimořádného. Snažil jsem se plnit svou povinnost a využívat co nejlépe své možnosti, angažovat ty, kdo mohou pomoci a stát blízko těm, kdo se mohou cítit sami,” říká otec Matteo Cella z oratoriánského kostela v Nembru, který v minulých dnech dostal telefonát od papeže Františka.

Severoitalské Nembro v bergamské provincii se v minulých týdnech objevovalo na stránkách novin jako jedno z epicenter epidemie. V jedenáctitisícovém městě zemřelo v minulých dvou měsících s diagnózou nového koronaviru 180 lidí, zejména v domovech důchodců a v nemocnicích mezi chronicky nemocnými pacienty. Podle některých tamních lékařů byl však virus v oběhu dlouho předtím než se jím Evropa začala zabývat a dnes patří Nembro k místům, kde lze mluvit o kolektivní imunitě. Podle průzkumu z konce dubna mělo protilátky na nový koronavirus přes 60% testovaných.

Obyvatelstvo zažilo trpké chvíle, pohledy skrz prsty, osočování z roznášení nebezpečného viru, ale přesto se nepoddalo útrpné pasivitě. Právě o zásluhách, které na tom má otec Matteo napsali laičtí spolupracovníci místní Oratoře sv. Filipa Neri v dopise papeži Františkovi. Vylíčili v něm, jak tento kněz zkoordinoval spolupráci mladých dobrovolníků, sloužících na všech frontách: od nošení nákupů, přes pomoc s domácími úkoly po přenosy mší. Jako již mnohokrát reagoval papež tím, že dotyčnému přímo zavolal. 

“Stalo se to tak nenadále, že první podezření bylo, že jde o žert. Ale papež byl skutečně obratný v rozptýlení všech pochybností, s tím svým tak dobře rozpoznatelným tónem. Nevěděl jsem v první chvíli, co říkat, ale ukázalo se, že papež je dobře informovaný o tom, co se stalo v naší komunitě, v našem kraji, jak pokud jde o krizi a problémy, které způsobil virus, tak zejména pokud jde o to, co naše křesťanské společenství dokázalo uvést do pohybu…Mluvím o tom proto, že považuji za správné podělit se o papežovo poděkovaní, jeho krásná a prostá slova se všemi, kdo se nějak nasadili ve prospěch druhých, počínaje nejmladšími, dětmi, které papež chtěl obzvláště pozdravit.”

Na otázku, co si odnést z krizového období do příštích dní, otec Matteo dodává:

“Velice si přeji, aby se dobré energie, které se uvolnily a proměnily v činy - a o nichž vyprávěli papeži Františkovi - staly naším pokladem a východiskem. Stejně jako všechny komunity v Itálii a leckde jinde na celém světě, také my jsme v době před touto pandemií, kterou jsme nazývali “normalitou”, byli ohroženi rutinním propadáním našim zvyklostem. Zdá se mi, že v těchto týdnech nuceného zastavení, začaly povstávat nové věci. Ve smutku jsme dokázali probudit konkrétní pozornost k druhým. Přál bych si, abychom dotud mohli pokračovat k dalším dobrým úmyslům a skutkům, inspirovali se velkým příkladem mnoha obětavých lidí a mládeže, která se stala skutečně v pozitivním smyslu protagonistou v této naší dramatické situaci…. Vyjděme od lidských vztahů, ze všeho toho, co dovoluje žít dobře společně, postavit se dramatickým životním situacím bez malomyslnosti a tak, aby nikdo nezůstal opuštěný.”

Říká lombardský kněz, otec Matteo Cella z Nembra.

(job)

 

8. května 2020, 15:45