Hledejte

Vatican News
Donatello: Ukřižovaný z Legnaie Donatello: Ukřižovaný z Legnaie 

Starý procesní kříž z florentského předměstí je dílem Donatella

Nečekaného objevu se dočkali farníci kostela Sant´Angelo ve florentské čtvrti Legnaia. Ukázalo se totiž, že kříž, který jejich předkové po staletí nosili v procesí ulicemi a vzývali v časech epidemií, je dílem Donatella (1386-1466), jednoho z otců italské renesance. Navzdory zářné atribuci zůstane ve farnosti.

Restaurování zahájené na konci roku 2014 potvrdilo intuici historika umění Gianluca Amata. Tento mladý badatel věnoval renesanční skulptuře svou doktorskou práci (na Neapolské univerzitě „Federico II“) a na základě porovnání materiálů a technických postupů došel k závěru, že máme před sebou Donatellovu pozdní práci.

Kristus Ukřižovaný, datovaný do první poloviny 60. let 15. století, nedosahuje životní velikosti (89 cm vysoká, rozpětí paží 82,5cm) a váží pouhé tři a jednu třetinu kilogramu (necelých 3,300 kg, pouze korpus, kříž není původní). Volba velmi lehkého topolového dřeva, ale také technika nechávající vnitřní části duté, potvrzují určení  kříže, maximálně vylehčeného, aby mohl být nošen v procesí.

„Kříž byl mimo farnost osm let. Obávali jsme se, že vzhledem ke zjištění o hodnotě tohoto díla, skončí jako muzejní exponát. Velice nás potěšilo, že se vrátil do našeho společenství.”

Konstatuje otec Giancarlo Laforti, farář od Sant’Angelo a Legnaia. Kříž se skutečně letos v březnu vrátil na své původní místo v Oratoři Tovaryšstva sv. Augustina. Jeho liturgické určení bude zachováno. 

“Kříž byl nošen v procesí ve chvílích pohrom a epidemií, při morových ranách v 17. století. Byl uctíván v postní době a spolu s Madonou na jedné z křižovatek naší čtvrti a relikvií sv. Aurelia uchovávané v Legnaii je pro nás důležitým středobodem ve chvílích zkoušek,” dodává otec Laforti.

Po umělecké stránce se Donatello v Ukřižování z Legnaie vzdaluje předchozím monumentálním křížům ze Santa Croce ve Florencii, i dalším dvěma dřevěnému ze kostela servítků a bronzovému z padovské baziliky sv. Antonína. Naopak se nápadně blíží Holofernovi z medicejského sousoší Judity v LIliovém sále florentského Palazzo Vecchio, vysvětluje Gianluca Amato. 

Restaurační práce provedla Silvia Bensi pod vedením Anny Biscegliy z Památkového úřadu ve Florencii. Restaurátorka odstranil pět vrstev starých nátěrů, jimiž byl uctívaný kříž “vylepšován” během staletí. Precizní práce odhalila plastické kvality Donatellova díla, vždy a výlučně určeného k devočním účelům. Digitální radiografický průzkum navíc poskytl vzácné informace o umělcově postupu a potvrdil vynikající stav topolového dřeva. 

Slavnostní inaugurace zrestaurovaného díla za přítomnosti florentského arcibiskupa Giuseppeho Betoriho byla původně plánována na 6. března. Zdravotní krize vyhlášená v souvislosti s koronavirovou epidemií ve dnech těsně předcházejících však odsunula slavnost na neurčito. 

“Ve chvíli obav z šíření koronaviru připomíná tento kříž všem lidem důležitost modlitby v okamžicích zkoušky. Ačkoli nebylo možné vynést kříž do ulic v procesí, rozdali jsme všem farníkům obrázky tohoto díla, doprovázené modlitbou papeže Františka pro tuto těžkou chvíli, již prožíváme,” dodává farář od Sant´Angelo otec Lanforti. Jak podotýká, věřící spotánně pochopili návrat Ukřižovaného do své čtvrti jako znamení Boží Prozřetelnosti ve chvíli současné epidemie. Obec s ním totiž spojuje s přítomností tohoto Kříže zvláštní ochranu v časech pohrom, od morových ran po záchranu před povodní v roce 1966.

(job)

14. dubna 2020, 13:31