Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto 

Restrikce spojené s pandemií zdecimují italské církevní školství

V Itálii navštěvuje školy vedené církevními řády a zároveň uznané státem 12 procent všech žáků. Na rozdíl od jiných zemí však stát na vzdělávání této nezanedbatelné skupiny školou povinných dětí téměř vůbec nepřispívá a veškeré náklady spojené s provozem škol leží na rodičích.

Zastavení mnoha sektorů společnosti a další bezpečnostní opatření nařízená v souvislosti s pandemií připravila o výdělek velkou část obyvatel a mnoho rodičů se ocitlo bez práce. V důsledku toho třetina až polovina katolických škol nepřežije, konstatuje pro Vatikánský rozhlas vicesekretář italského episkopátu P. Ivan Maffeis.

Italské církevní školy navštěvuje 900 tisíc žáků a státu, obcházejícímu svou ústavní povinnost zajišťovat základní vzdělání, tak šetří 5 až 6 miliard euro ročně. Rodiny se z nutnosti tomuto státnímu diktátu podřizují. Ve chvíli mimořádné situace vyvolané epidemií a s ní spojenou nezaměstnaností, si však nemohou dovolit další zatížení svých rozpočtů. Biskupové a ředitelé škol proto žádají stát o mimořádnou intervenci. P. Maffeis připomíná, že krach církevního školství ohrozí 100 tisíc pracovních úvazků a stát na dlouhou dobu přijde o miliardy eur, které doposud získával od rodin. Vicesekretář italského episkopátu také podotýká, že katolické školy, navzdory často šířeným leč mylným názorům, nejsou určeny pro elity nebo bohaté lidi. Využívají jich rodiny, kterým záleží na výchově dětí podle křesťanských hodnot. Nyní neprosí o almužnu či privilegia, nýbrž o uznání jejich přínosu pro kulturní dědictví národa, konstatuje vicesekretář italského episkopátu. 

Podle dnešního společného prohlášení předsedů Konferencí mužských a ženských řeholních společenství (USMI a CISM) přicházejí od správců a ředitelů církevních škol dramatické zprávy. Některé budou nuceny ohlásit bankrot již v květnu, protože nemohou zaplatit učitele a další personál. S obavami poukazují rovněž na vyškrtnutí dodatku o podpoře veřejných církevních škol z vládního dekretu věnovaného sanaci některých škod způsobených zastavením ekonomiky v souvislosti s pandemií (Decreto Cura Italia). “Vybízíme, aby byl tento krok zrevidován v Senátu,” apelují matka Yvonne Reungoat a otec Luigi Gateani. Upozorňují, že z velké části docházejí do církevních škol děti z rodin, které nedosáhnou na měsíční školné. Řádové školy působí v mnoha periferních a chudých oblastech, kde reagují na situaci potřebných. “Zničení (církevního školství), jež je možná v základech plánu mnoha politicko-ideologických pozic, by znamenalo kulturní ochuzení země,” píší představení řeholních řádů spolu s novým apelem na zřízení mimořádného vládního fondu, který by pokryl náklady na církevní školství v měsících poznamenaných restrikcemi kvůli pandemii.

(job)

18. dubna 2020, 12:26