Hledejte

Vatican News
ilustrační foto ilustrační foto  (ANSA)

Italští biskupové jednají s vládou o obnovení bohoslužeb

“Vzhledem k nové fázi, jež bude zahájena po 3. květnu, pracujeme v součinnosti s vládními institucemi na určení podmínek méně omezeného dostupnosti bohoslužeb pro věřící,” stojí v nótě publikované na webových stránkách italských biskupů “Chi ci separerà” (Kdo nás oddělí). 

“Na pochopitelné dotazy přicházející z italských diecézí” generální sekretariát italské biskupské konference konstatuje, že v dekretu o prodloužení platných norem “není předvídáno uzavření kostelů, pokud místní ordinář nerozhodne jinak”.

Podle současných směrnic, které zůstanou v platnosti do 3. května, mohou v Itálii sloužit kněží bohoslužby v doprovodu jáhna, ministranta, lektora, zpěváka, varhaníka a případně dvou lidí zajišťujících mediální přenos liturgie, “aby byla zajištěna minimální důstojnost liturgie,” jak čteme v oficiálním dokumentu. Podle posledního vládního dekretu, zveřejněného 15. dubna, mohou věřící přicházet do kostela k osobní modlitbě (při dodržení bezpečnostní vzdálenosti jednoho metru). Využívat mohou sakrálních prostor v blízkosti svého bydliště anebo využít dovolených přesunů, odůvodněných pracovními povinnostmi nebo dalšími definovanými situacemi základní potřeby. 

(job)

 

16. dubna 2020, 17:37