Hledejte

Vatican News
Biskup Georg Bätzing Biskup Georg Bätzing  (Tobias Steiger)

Druhá fáze německé synodální cesty proběhne podle plánu letos v září

K novým odpovědím na existenciální otázky ve světle šířící se pandemie vybízí v listu adresovaném 230 členům synodálního shromáždění, poradcům a pozorovatelům synodální cesty předseda německého episkopátu mons. Georg Bätzing a profesor Thomas Sternberk, předseda Centrálního výboru německých katolíků. Zároveň potvrzují, že druhé synodální shromáždění proběhne podle plánu od 3. do 5. září 2020 ve Frankfurtu nad Mohanem.

“Současná doba vyžaduje mnoho od mnohých, pobízí nás, bychom pohlíželi k důležitým věcem a rozlišovali podstatné od nepodstatného: k prožívání solidarity a jejímu prožívání s druhými, které možná sotva známe, k soudržnosti a lásce v rodině, integraci světového společenství, víře v Boha, jenž kráčí s námi,” stojí v listu, kde se dále konstatuje, že věřící lidé a církev je vybízena “nejen dát nové odpovědi na existenciální otázky ve světle evangelia, ale také stanovit nové priority”.

Signatáři listu spolu s potvrzením zářiového termínu příštího zasedání vybízejí k reflexi nad vývojem církevního života v posledních týdnech v kontextu témat synodální cesty a k vytěžení podnětů pro její další práci. “Koronavirová krize přidává novou dimenzi k našim tématům, které si zachovávají veškerou svou platnost,” konstatují představitelé německé synodální cesty.

(job)

22. dubna 2020, 19:31