Hledejte

Vatican News
2018.10.22 Sinodo giovani 2018 cardinal Schönborn 2018.10.22 Sinodo giovani 2018 cardinal Schönborn 

Kardinál Schönborn: Láska k bližnímu obnáší společenskou odpovědnost

Vídeňský arcibiskup považuje nařízení rakouské vlády, jímž v neděli zrušila konání veřejných bohoslužeb kvůli prevenci šíření koronaviru, za bolestné, avšak nezbytné a zodpovědné. V čase pandemie je „známkou lásky k bližnímu, pokud se navzájem neohrožujeme!“, řekl kardinál Schönborn, který poukázal na společenskou odpovědnost věřících.

Vídeňský arcibiskup rovněž předsedá rakouské biskupské konferenci, která odložila jarní plenární zasedání a volbu nového předsednictva. Kardinál Schönborn proto nadále zůstává v úřadu a na rakouské věřící se obrátil zvláštním videoposelstvím. „Nemám strach ze smrti, těším se na věčný život, ale přesto jsem vděčný, že jsem se vloni dvakrát uzdravil a smím ještě žít“, svěřuje se pětasedmdesátiletý kardinál, který po prodělaných závažných onemocněních náleží k rizikové skupině, a dotazuje se: „Je nynější omezení sociálních kontaktů nelidské či nekřesťanské? Nikoli! Přispíváme tak svým dílem k tomu, abychom zvítězili nad nynější pandemií.“

Vídeňský arcibiskup doporučuje osvědčenou praktiku duchovního svatého přijímání, společnou domácí i tichou modlitbu a četbu Písma. Jak říká, nuceným eucharistickým půstem se můžeme připodobnit k četným uprchlíkům, kterým je často po dlouhý čas tato svátost odpírána. „A přesto, anebo právě proto je jim Pán v této nouzi nablízku“, zdůrazňuje kard. Schönborn, který závěr svého poselství svěřuje slovům sv. Jana Klementa Hoffbauera-Dvořáka, od jehož smrti minulou neděli uplynula dvě století: „Jen odvahu. Bůh vše řídí“.

 

(jag)

17. března 2020, 14:30