Hledejte

Emergenza Coronavirus: selfie dei fedeli nella parrocchia di Robbiano Emergenza Coronavirus: selfie dei fedeli nella parrocchia di Robbiano 

Italští kněží: Tady don Abbondio nebydlí

Ve všednosti zla existuje rovněž nezměrná fantazie dobra a ta se v těchto dnech projevuje v neúnavné pastorační tvořivosti italských kněží, kteří nechtějí opustit společenství svých věřících, byť se s ním nemohou fyzicky setkávat. Tito pastýři v době násilného eucharistického půstu dokazují, že spíše než smutně proslulý, ustrašený don Abbondio z Manzoniových Snoubenců, o němž se v neděli papež zmínil v polední modlitbě, má italská církev mnoho „vycházejících“ svědků, chceme-li opět užít Františkův oblíbený termín.

Kromě četných iniciativ a duchovních pomůcek, které již existovaly a nyní ještě více posílily v digitálním prostoru (od videokatechezí, duchovních cvičení, modliteb a rozjímání po každodenní mši svatou), zaznamenaných na nově spuštěném webu Italské biskupské konference, zmiňme originální přístup dvou farností. Otec Giuseppe Corbari v lombardské vísce San Paolo di Giussano rozmístil do kostelních lavic fotografie svých farníků. „Byla to spíše má osobní potřeba. Když sloužím mši, vidím své věřící a vzpomínám si, kde běžně sedávají. Děti vpředu, dospělí za nimi“, vysvětluje deníku Avvenire (17.3.). „Za pár hodin po výzvě na farním kanálu Telegram jsem dostal stovky fotek, které jsem pak tiskl, dokud vystačily barvy. Sloužit mši bez věřících totiž není jednoduché – přirovnal bych to ke hře na housle bez smyčce“, svěřuje se italský kněz. „Housle jsou dokonalý nástroj samy o sobě a rozezvučíte je také pizzicatem. Mše jako taková je Kristovou obětí, která má svou hodnotu a účinnost, avšak Ježíš poslední večeři sdílel se svými apoštoly. Sloužit mši za účasti lidu je proto zcela jiná muzika“, uzavírá o. Corbari.

V římské předměstské farnosti sv. Gabriela od Panny Marie Bolestné zase nedělní eucharistii uzavřel dlouhý potlesk – a to nikoli proto, že by někdo porušil zákaz vycházení. Čtyři kněží, kteří v hojně obydlené farnosti působí, vyšli za svými věřícími na střechu kostela a po strmých protipožárních schodech vynesli nahoru kříž, oltář, mikrofony a videokameru na přímý přenos. Farníci, kterých je ve čtvrti dona Boska více než 13 tisíc, sledovali bohoslužbu pod širým nebem z oken a balkonů okolních činžáků. Pravidelné polední bohoslužby pokračují také ve všední den a kromě nich farní web nabízí každodenní rozjímání nad evangeliem, katechezi a modlitbu pro děti. „Nejsme digitální přeborníci, ale za užití svých skrovných prostředků se snažíme co nejvíce“, vysvětlují kněží z římské farnosti, kteří ani za této tíživé situace neztrácejí humor, a proto vyzvali své věřící k virtuálně sdílenému nedělnímu obědu. „Požádali jsme je, aby prostřeli pro jednoho hosta navíc, pěkně se oblekli a potom se vyfotili. V duchu hesla: My jsme u vašeho stolu a vy zase u našeho. Výsledkek? Záplava fotografií, které zveřejníme na farním webu a sociálních sítích“.

 

(jag)

17. března 2020, 14:22