Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto  (Vatican Media)

Italští biskupové: Zrušení bohoslužeb působí utrpení kněžím i věřícím

Nedělní dekret italské vlády, týkající se šíření viru Covid 19, nařizuje z preventivních důvodů pozastavení veškerých občanských a náboženských obřadů, včetně pohřebních, na celém území, a to s prozatímní platností do pátku 3. dubna.

Italská biskupská konference na něj reagovala stručným tiskovým prohlášením, které přinášíme:

„Církev, která žije v Itálii a prostřednictvím svých diecézí a farností stojí nablízku každému člověku, sdílí všeobecné znepokojení, vyvolané zdravotní krizí, jež zasáhla tuto zemi. Biskupská konference v těchto týdnech – ve vztahu konfrontace a spolupráce se státními úřady – přijala a uplatňovala opatření, jimiž chce vláda zabránit šíření koronaviru. Dekret předsednictva ministerské rady, který vstoupil v platnost v neděli 8. března, ruší až do pátku 3. dubna na celém území občanské a náboženské obřady, včetně pohřbů. Výklad, podaný vládou, mezi „náboženské obřady“  rigorózně zahrnuje rovněž mše svaté a pohřební obřady. Jedná se o vysoce restriktivní postup, jehož přijetí se setkává s utrpením a obtížemi jak u pastýřů, tak mezi kněžími a věřícími. Přijetí vládního dekretu bylo také v této svízelné situaci podníceno výlučně vůlí dostát vlastním povinnostem, aby se přispělo k ochraně veřejného zdraví“, píší italští biskupové v souvislosti se zákazem veřejných bohoslužeb ve všech diecézích.

Kostely nicméně zůstávají otevřené pro osobní modlitbu za zachování metrových bezpečnostních rozestupů, které platí rovněž pro udílení svátosti smíření.

(jag)

9. března 2020, 13:04