Hledejte

rosario_preghiera_2006-01-16.jpg rosario_preghiera_2006-01-16.jpg 

Italská církev prosí o přímluvu svatého Josefa

“K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. A když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku Pannu Marii, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu...”. Tuto modlitbu Lva XIII. (1810–1903), uzavírající encykliku «Quamquam plures» z 15. srpna 1889, zvolili italští biskupové ke dnešní slavnosti ochránce Svaté rodiny i celé církve.

Vyzvali italské věřící, aby se v devět hodin večer ve svých domovech připojili ke svým pastýřům v modlitbě růžence, kterou bude v přímém přenosu přenášet televizní kanál biskupské konference (TV 2000). Z Vatikánu se jí zúčastní rovněž papež František, jak potvrdil při středeční katechezi. Biskupové zároveň požádali rodiny, aby na okna svých domů či bytů umístily svíčku anebo vyvěsily drapérii v bílé barvě.

Vatikánský rozhlas hovořil s ředitelem Úřadu pro sdělovací prostředky Italské biskupské konference, Vincenzem Corradem:

“Věříme a jsme přesvědčeni o tom, že síla modlitby může sjednotit naše domovy. V tuto chvíli jsme vyzváni, abychom zůstávali doma, ale v domovech nadále proudí život, který modlitba růžence ještě více rozproudí. Všimli jsme si, že v diecézích narůstá touha po sdílení. Lidé se chtějí cítit součástí většího společenství, své vlasti a církve, a proto jsme se na tuto žádost snažili odpovědět. Rodina je v tuto chvíli skutečně naší domácí církví a dnes večer máme velkou příležitost k tomu, abychom vnímali propojení ve velké, národní církvi.”

Říká novinář Vincenzo Corrado, jemuž od září minulého roku italští biskupové svěřili oblast komunikace, jako vůbec prvnímu laikovi v tomto úřadu.

Dodejme, že Lev XIII., stejně jakou současný papež František, byl velkým ctitelem sv. Josefa a svěřil pod jeho ochranu svůj pontifikát. Jeho modlitba ke sv. Josefu, recitovaná na závěr růžence, si získala velikou oblibu:

K tobě svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. A když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku Pannu Marii, tak i od tebe s důvěrou žádáme ochranu.
     Pro lásku, která tě pojila s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Dítě Ježíše, pokorně prosíme: shlédni na dědictví, které Ježíš Kristus svou krví vykoupil a přispěj nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou.
     Pečlivý strážce svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a zkaženosti. Náš mocný ochránce, pomáhej nám z nebe v tomto boji s mocnostmi temna a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň Boží církev proti úkladům nepřátel a každému protivenství.
     Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebi. Amen. 
(Lev XIII.)

K modlitbě růžence italských katolíků se připojil také Petrův nástupce a vydal k tomu zvláštní videoposelství, kde říká:

Tento večer jsme spojeni v modlitbě a svěřujeme se přímluvě svatého Josefa, Opatrovníka Svaté rodiny i každé naší rodiny. Také tesař z Nazareta poznal nejistotu, strádání a starost o zítřek, ale dovedl putovat i v temnotách a vždycky se nechal bezvýhradně vést Boží vůlí.“

 

(jag)

19. března 2020, 16:17