Hledejte

 Maria Guadalupe Ortiz Maria Guadalupe Ortiz 

Před devadesáti lety – na svatého Valentýna – se Opus Dei otevřelo ženám

„Od svatosti ženy se z velké části odvíjí i svatost lidí v jejím okolí. Sv. Josemaría o tom byl vždy pevně přesvědčen a měl za to, že „žena je povolána přinášet do rodiny, do společnosti, do církve něco charakteristického, co je jí vlastní a co může dát jen ona“ ( Rozhovory s mons. Escrivou de Balaguer , č. 87)“, píše mons. Fernando Ocáriz, třetí nástupce sv. Josemaríi Escrivá v čele osobní prelatury Opus Dei, v pastýřském listě k dnešnímu významnému výročí.

Před devadesáti lety – na sv. Valentýna roku 1930 – totiž byla založena ženská větev tohoto Díla, předtím vyhrazeného pouze mužům. Již samotné posvěcování laiků totiž bylo ve dvacátých letech minulého století (nejenom ve Španělsku) považováno téměř za herezi, a tato intuice stále mladého španělského kněze dlouhé nepochopení. O to více současný prelát Opus Dei vybízí k víře „vděčné za božský původ křesťanského povolání a s ním spojené apoštolské poslání, které nám Pán svěřuje; zvláště pak za rozsáhlou a intenzivní křesťanskou činnost, kterou vykonávají ženy z Opus Dei, a za to, že zapojují celé své duchovní a lidské bohatství do dialogu s lidmi dnešní doby“. Nepřímo tak odkazuje k Guadalupe Ortiz, vědkyni a profesorce, první laičce z Opus Dei, která byla blahořečena v Madridu loni v květnu.

(jag)

14. února 2020, 14:48