Hledejte

Vatican News
Liturgie v kryptě baziliky sv. Mikuláše v Bari Liturgie v kryptě baziliky sv. Mikuláše v Bari 

Patriarcha Sako: Lidé jsou unaveni schůzováním a řečmi, čekají na skutky

Třetím a závěrečným den pokračovalo dnes v italském Bari setkání padesáti osmi biskupů ze zemí obmývaných Středozemním mořem. Zítra předloží své návrhy papeži Františkovi, který bude v apulijském městě nad hrobem sv. Mikuláše sloužit mši svatou.

“Nejkrásnější věc, o níž jsme všichni přesvědčeni spočívá v tom, že toto je pouhý začátek cesty, po níž se musíme vydat, abychom podali evangelní odpověď na problémy církve a našich místních komunit a dnešní společnosti,” řekl předseda italského episkopátu kardinál Gualtiero Bassetti v závěru setkání věnovanému středomoří a otázce míru. Zdůraznil, že všichni přítomní věří, že setkáním spolupráce nekončí a že nyní nastupuje úkol přeložit závěry setkání v akci ve prospěch mladých lidí, rodin a míru.

Chaldejský patriarcha kardinál Louis Raphael Sako zdůraznil, že obyvatelé zasažení válečnými konflikty touží po důstojném životu ve svobodě. “Proto – dodává patriarcha – jsme navrhli řadu věcí, které směřují ke konkrétnosti, protože lidé jsou již unavení schůzemi, setkáními a řečmi – chtějí vidět slova proměněná ve skutky”.

Setkání se účastní také rabatský arcibiskup Cristóbal López Romero, který se dělil se zkušeností malé křesťanské komunity v Maroku. “Jestliže se mého srdce na jedné straně dotklo vyprávění o utrpení církví na Blízkém východě, na druhé straně díky setkání vešly ve větší známost místní církve v Severní Africe,” uvedl. “Můžeme přinášet starým evropským církvím poselství naděje, protože jsme nadšení svou vírou, kterou prožíváme jako menšiny, ovšem v radostné atmosféře,” poznamenal arcibiskup Romero z Rabatu.

(job)

22. února 2020, 18:25