Hledejte

Myanmarské pagody, ilustrační foto Myanmarské pagody, ilustrační foto 

Kardinál Bo vybízí ke zrušení zákazu volebního hlasování pro duchovní

Barmský kardinál Charles Maung Bo vybídl vládu země ke zrušení právního předpisu, který zakazuje všem mnichům a řeholníkům bez ohledu na náboženství hlasovat ve volbách.

Metropolita Rangunu vyjádřil zármutek nad tím, že mnišky a mniši buddhistického vyznání, stejně jako křesťanských denominací, katolické řeholnice ani muslimští duchovní se nemohou účastnit voleb. „Jako kardinál mohu vyzvat věřící, aby hlasovali, ale sám hlasovat nemohu. Neznám žádnou jinou demokracii, kde by existoval takovýto zákon,“ napsal kardinál Bo v apelu na vládu. Podotkl zároveň, že jeho rolí není ukazovat na strany či kandidáty, pro které se má hlasovat. Nicméně v zemi s velkou náboženskou tradicí, kde jsou náboženští vůdci považováni za morální autoritu, je jeho povinností vybízet věřící k výběru těch kandidátů, kteří se odvolávají ke stejným hodnotám, jakými se řídí dané společenství.

V Barmě, procházející demokratickými reformami po desetiletích vlády vojenských režimů, jsou příští volby vypsány na konec letošního roku. Kardinál Charles Bo vybídl věřící, aby hlasovali pro budoucnost v míru a prosperitě, kde se demokracie bude zakládat na právu na život, náboženskou svobodu, vlastní jazyk a vlastní zemi, ale také na právu na vzdělání a práci.

(job)

18. února 2020, 16:09