Hledejte

Vatican News
Kardinál Philippe Barbarin při tiskové konferencei 30. ledna 2020 Kardinál Philippe Barbarin při tiskové konferencei 30. ledna 2020  (AFP or licensors)

Kardinál Barbarin: Nikdy jsem nikoho nekryl, ale měl jsem být ráznější

Jako občan jsem byl rehabilitován, ale ve veřejném mínění zůstanu zapsán jako ten, kdo neinformoval výměr spravedlnosti o těchto strašných zločinech a možná je dokonce retušoval, říká kardinál Philippe Barbarin v prvním rozhovoru po třech letech mediální odmlky. 30. ledna apelační soud přijal jeho odvolání proti verdiktu soudu první instance, který jej shledal vinným z neoznámení skutečností o sexuálním zneužívání nezletilých, kterého se v minulosti dopustil jeden z kněží jeho arcidiecéze.

„Především bych chtěl říci, jak mě tyto čtyři roky změnily,“ říká kardinál Barabarin a cituje slova jedné z obětí zneužívání, které podle jeho slov vystihují celé drama: „Ano, on je vlečen bahnem tři, čtyři roky. Ale uvědomuje si, že my trpíme už třicet, čtyřicet let?“ Lyonský arcibiskup rekapituluje fakta a připomíná, že vždy jednal bezodkladně a řídil se platnými normami a postupy. Důrazně odmítá obvinění z jakéhokoli krytí, zároveň však přiznává, že byly chvíle, kdy měl být ráznější. Přiznává, že se dopustil chyby, když se dozvěděl o případech zneužívání ze strany Bernarda Preynata. Usoudil totiž, že jde o případy vyřešené jeho předchůdci a v první chvíli se sám spokojil s ujištěním, že od posledního napomenutí se tento kněz dalších deliktů nedopustil.

Kardinál Barbarin však odmítá rovněž svalování viny na své předchůdce, kardinály Decourtraye a Billé. Jednali podle svého nejlepšího předsvědčení a podle mentality své doby, tak jako my reagujeme v rámci dnešní, zdůrazňuje. Připomíná, jak velice se změnil pohled na sexuální delikty vůči nezletilým v průběhu posledních desetiletí. Dokládá to příběh spisovatele Gabriela Matzneffa, který se nikdy netajil svou inklinací k pedofilii a ve svých textech popisuje sexuální vztahy s dětmi. Tento muž byl ještě roku 2013 oceněn za literaturu (cena Renaudot). (Dodejme, že teprve žaloba jedné z jeho obětí, znásilňované ve 14 letech, vedla letos v lednu pařížskou prokuraturu k zahájení vyšetřování.) Nikoho však nenapadlo připisovat vinu editorovi, poznamenává kardinál Barbarin. Zároveň poukazuje na to, že jeho kauza a všechny další případy, které vyšly najevo v církvi, vedly k probuzení všeobecného povědomí o vážnosti těchto deliktů a věří, že napomohou k vykořenění tohoto zla i v dalších oblastech života společnosti.

Pokud jde o vlastní budoucnost, kterou složil do rukou papeže Františka, kardinál Barbarin dodává: „Budu připraven sloužit kdekoliv, kde se to ode mne bude žádat: přijímat poutníky na poutním místě, kázat  duchovní cvičení, učit na Madagaskaru, což je země, kterou mám velmi rád. Čekám na papežovo rozhodnutí.“

(job)

6. února 2020, 15:54