Hledejte

Vatican News
-

Francouzská biskupská konference k případu zesnulého Jeana Vaniera

S podivem a politováním přijala Francouzská biskupská konference výsledky šetření, které provedla a zveřejnila mezinárodní federace hnutí Archa ve věci svého zakladatele Jeana Vaniera (1928-2019).

Ten se měl podle sdělení hnutí Archa v období několika desítek let (1970-2005) dopouštět nemorálního jednání proti šestému přikázání ve vztahu k ženám, z nichž šest o tom podalo přísežná svědectví. Nejde o delikty trestné podle státních zákonů a netýkaly se psychicky hendikepovaných osob, o které se stará právě hnutí Archa. Loni zesnulý Jean Vanier nebyl knězem, ale zmíněného jednání se dopustil v rámci poskytovaného duchovního vedení, když na základě pseudomystických argumentů přiměl několik žen k intimnostem. V těchto praktikách následoval příklad bývalého spirituála a spoluzakladatele hnutí Archa, již také zesnulého francouzského kněze Thomase Philippe OP (1905-1993), jehož delikty byly odhaleny již dříve. Stálá rada Francouzské biskupské konference reagovala na odhalení dnešním tiskovým sdělením, ve kterém děkuje obětem, které se rozhodly vypovídat, a vyslovuje uznání představitelům mezinárodního hnutí Archa, jež přistoupilo k případu velice seriózně a nechalo jej vyšetřit nezávislou institucí. Francouzský episkopát rovněž vyjadřuje plnou důvěru v činnost všech komunit hnutí Archa, kterých je 154 ve 38 zemích světa.

(mig)

 

22. února 2020, 15:38