Hledejte

Vatican News
don Luigi Giussani se studenty v italském Portofino don Luigi Giussani se studenty v italském Portofino 

Don Giussani pronikal pohledem do duše, říká jeho nástupce Julián Carrón

Minulý víkend se nesl ve znamení připomínky patnáctého výročí úmrtí Božího služebníka dona Luigiho Giussaniho, zakladatele hnutí Comunione e Liberazione, a 37. výročí papežského uznání Fraternity Comunione e Liberazione (11.2.1982). Mši svatou na památku lombardského kněze, který se rozhodl pro celoživotní práci s mládeží, sloužil rovněž státní sekretář Svatého stolce, kard. Pietro Parolin, v sobotu večer ve Vatikánské bazilice.

Dnes je hnutí rozšířeno v devadesáti zemích pěti kontinentů, včetně České republiky, aniž by se po členech požadoval formální zápis. „Vše jsem založil na svobodě“, opakovaně poukazoval don Luigi Giussani, který se nepovažoval za zakladatele, nýbrž „vychovatele zpřístupňujícího křesťanství“. Vnímal, že je naléhavý návrat k elementárním a původním prvkům křesťanství, evangeliu a katechezi. Tato křesťanská totožnost pak umožňuje setkávání s příslušníky jiných náboženství, na kterých je možné docenit vše pravdivé, krásné, dobré a správné. Z mnoha výrazů tohoto hnutí jmenujme Školy komunity a již zmíněné, církevně uznané Fraternity, které čítají více než 65 tisíc věřících po celém světě, kteří přijali závazek společného i osobního posvěcování podle Giussaniho metody.

Pouhých sedm let po smrti dona Giussaniho byl zahájen beatifikační proces, které vyzdvihuje jeho nepopiratelné duchovní i lidské dary. K jeho hrobu v Miláně putuje množství lidí, kteří ho poznali za života a vážili si jeho pastoračního díla. Mezi nimi je též současný předseda Fraternity Comunione e Liberazione, profesor teologie na milánské Katolické univerzitě, don Julián Carrón.

Co vám utkvělo z tohoto vztahu blízké spolupráce s otcem Giussanim?

„Především jeho pohled. Pokud existuje něco, co vystihuje Giussaniho osobnost, pak to byl způsob, jakým se díval, pronikal až do útrob člověka, s kterým se setkával, protože mu záleželo na tom, aby zde byl jenom pro něj, jako by byl jediný na světě. Kdokoli se s Giussanim potkal, byť na krátkou chvíli, nikdy na tento pohled nezapomene, nese si ho dál na sobě a v srdci. V tuto chvíli, kdy vládne strach a určitá neútěcha, máme zapotřebí takovýchto pohledů.“

Uvedl pro naše mikrofony o. Julián Carrón, předseda Fraternit Comunione e Liberazione.

(jag)

 

 

24. února 2020, 15:46