Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto 

Rakousko: Dobrovolný „rok v klášteře“ se osvědčil

S nabídkou dobrovolného tříměsíčního až ročního pobytu v rakouských klášterech se tamní mužská a ženská řeholní společenství přihlásila před třemi lety. „Za tu dobu jsem se setkali s veskrze pozitivními reakcemi“, shrnuje koordinátorka pastoračního projektu, sestra Ruth Pucherová. „Života v klášterních společenstvích se dosud zúčastnilo více než třicet lidí a do projektu se zapojilo již čtyřicet řádů a kongregací“.

Dobrovolný rok v řeholním společenství“ je určen lidem ve věku 18 až 75 let, kteří chtějí prohloubit křesťanský život, touží po tichu a usebrání, chtějí vědoměji utvářet svůj život anebo mu dát novou orientaci ve stáří či v rámci sabatického roku. Když se pro tento krok rozhodnou, žijí pak v řeholním společenství a účastní se společné modlitby, přičemž pracují buď v klášteře anebo vykonávají jiné (někdy i původní) zaměstnání. Řeholní společenství jim poskytuje duchovní vedení a jednou za čtvrtletí semináře o spiritualitě a působení laiků ve světě, jejichž organizace se střídavě ujímají zúčastněné kongregace.

Obdobná iniciativa od léta loňského roku existuje také v Německu, sdělila Pucherová, kde vyvolala ještě větší ohlas. Většinu zájemců o duchovně-pracovní pobyt v klášteře tvoří ženy, které si v jeho rámci vyjasní různé životní otázky, dodala koordinátorka rakouského projektu a vysvětlila, že také řeholní společenství z této iniciativy vytěží leccos pozitivního: „Pocvičí se totiž v přijímání hostů, jsou pak otevřenější, vstřícnější, pohyblivější. Dobrovolný rok nám pomáhá, abychom opětovně žili tak, jak to vlastně chceme“, zdůrazňuje rakouská řeholnice Ruth Pucherová.

(jag)

3. ledna 2020, 13:03