Hledejte

Michael Jonas, farář římské evangelicko-luterské farnosti Michael Jonas, farář římské evangelicko-luterské farnosti 

Papež: Nebezpečím církve je planý moralismus

Ztráta víry v Evropě, uprchlíci a ekumena – o těchto tématech mluvil s papežem Františkem farář evangelicko-luterského společenství v Římě, Michael Jonas.

Římský biskup jej přijal při audienci v Apoštolském paláci a v družném hovoru mu kromě jiného prozradil, jak čelit sekularizačním tendencím na našem světadílu. Zároveň potvrdil svou ochotu k další návštěvě římského luterského kostela, uvedl jeho farář pro německou redakci Vatikánského rozhlasu:

„Zůstává nadále čímsi mimořádným, že se obyčejný farář může setkat s papežem. Naše společenství má již léta s Vatikánem velice úzké a bratrské vztahy, víme o sobě navzájem. Poslední tři papežové, včetně Františka, naši farnost navštívili, a proto bylo vhodné, abych se jako její nový farář, rok po nástupu do úřadu, Svatému otci osobně představil. Naznačil jsem také možnost další papežovy návštěvy, přičemž papež velmi velkoryse reagoval slovy: Pro vás jsem tu vždycky! V budoucnu tedy o ní můžeme přemýšlet a přinejmenším není vyloučená.“

O čem jste hovořili a na co se vás papež zeptal?

„Nejprve chtěl vědět, jak se mi daří a jak se cítím, z čehož je patrná jeho veliká empatie. Je velice dobře informovaný o životě našeho společenství a přesně si pamatuje na jeho návštěvu před čtyřmi lety, ze které také leccos vyprávěl. Navíc má velmi dobrý přehled o církevní situaci v Německu a o luterské církvi vůbec. Dlouze jsme hovořili o křesťanství a ztrátě víry v Evropě“.

Na co klade papež důraz v ekumenických vztazích?

„Podle mého názoru mu záleží na tom, aby se žilo na všech úrovních podle evangelia a v duchu Božího milosrdenství, a to slovem i skutkem. Totéž si samozřejmě přeje také v ekumenických vztazích a od ostatních církví. Je to pro něj klíčový požadavek, ve kterém se zároveň projevuje naše sblížení – tedy v praktickém hlásání a jednoduchém životě podle evangelia. Vyprávěl jsem mu proto o činnosti naší německé evangelické obce v Římě, která se angažuje méně politicky, ale o to více jedná prakticky. Přijali jsme u nás dva mladé uprchlíky, které podporujeme v osobním kontaktu a poskytujeme jim poradenství. Papež to rád slyšel. Myslím, že se sjednotíme na tom, že se nejedná především o různá politická nařízení, nýbrž o osobní setkávání s lidmi a jejich přijetí. Musíme tyto příchozí brát vážně, jako lidi, v tom jsme se shodli.“

Byla zde nějaká žádost ze strany vaší farnosti, kterou jste měl papeži předat, a o niž se s námi chcete podělit?

„Zeptal jsem se, jak nakládat s evropskými sekularizačními tendencemi. Papež na to odpověděl, že právě my, Evropané, se musíme naučit opětovně hlásat evangelium v jeho zcela elementární formě. Vyslovil přitom velice důraznou větu: Nebezpečím církve je planý moralismus. Tedy to, že lidem říkáme, jak se něco musí dělat, a vytváříme obrovské morální myšlenkové konstrukty, kterým pak ale schází konkrétní náplň a svědectví. Možná bychom se tedy měli vrátit ke zcela prostým a všem srozumitelným signálům milosrdenství.“

Uzavírá farář evangelicko-luterského společenství v Římě po rozhovoru s papežem Františkem.

(jag)

13. ledna 2020, 15:23