Hledejte

Vatican News
o. Charles-André Poissonier  o. Charles-André Poissonier  

Klášter Navštívení v marockém Tazertu opět ožívá

Klášteru Navštívení Panny Marie v Tazertu vzdáleném asi šedesát kilometrů od Marrakéše, hrozilo definitivní uzavření. O letošním adventu však ožil díky nadaci Coeur Maghrebin a komunitě františkánek z francouzského Montpellier.

Klášter v Tazertu založil roku 1931 o. Charles André Poissonnier (1897-1938), francouzský františkán, který se na počátku dvacátých let seznámil s životem bl. Karla Foucaulda (1858-1916), hlasatele evangelia mezi severoafrickými Tuaregy a mučedníka beatikovaného Benediktem XVI. před čtrnácti lety. V jeho stopách se Poissonnier usadil v Tazertu, kde žil jako poustevník, avšak zároveň vybudoval zdravotní středisko pro místní obyvatele. V místních berberských komunitách si díky štědré pomoci nemocným a chudým získal pověst „muže se zářícími rukama“. Otec Poissonnier zemřel na tyfus v pouhých čtyřiceti letech a kláštera se ujali jeho františkánští spolubratři, později melchitské klarisky.

Po osmdesát let tazerstský klášter diskrétně zpřítomňoval křesťany v marockém Atlasu a sloužil mezináboženskému dialogu, až do osudného roku 2013, kdy řeholnice jeho budovu opustily kvůli nedostatku nových povolání. Objekt, obklopený olivovým a eukalyptovým hájem, ve vlastnictví rabatské arcidiecéze začal chátrat, dokud se do jeho renovace nevložila belgická nadace Cœur Maghrébin. O letošní slavnosti Panny Marie Neposkvrněné se do kláštera nastěhovala malá komunita sester františkánek z Montepellier, které při inaugurační bohoslužbě přivítal rabatský arcibiskup Cristobal Lopez Romero. Podle přání svého zakladatele bude tazertský klášter nadále místem modlitby a mezináboženského dialogu, ale též kontemplace a duchovní obnovy pro příchozí, kteří se v něm mohou ubytovat.

Dodejme, že katolická církev v Maroku čítá necelých 23 tisíc věřících, většinou evropských cizinců a mladých lidí ze subsaharské Afriky, kteří do této muslimské země přicházejí za studiem. Dvě marocké diecéze (Rabat a Tanger) se člení do 35 farností, kde slouží 46 kněží z různých řeholních kongregací. Marocká církev se snaží povbuzovat vzájemné poznávání a porozumění mezi křesťany a muslimy a kromě toho působí na poli vzdělání a sociální péče.

(jag)

18. prosince 2019, 16:11