Hledejte

Vatican News
Westminsterské opatství, ilustrační foto Westminsterské opatství, ilustrační foto 

Anglikánský biskup Gavin Ashenden konvertoval ke katolické víře

Na čtvrtou neděli adventní (22. prosince) bude přijat do katolické církve bývalý kaplan královny Alžběty anglikánský biskup Gavin Ashenden. V českém prostředí není neznámý. Na začátku 80. let pašoval do Prahy náboženskou literaturu pro podzemní katolické semináře.

Jak uvedl týdeník The Catholic Herald, anglikánský duchovní bude přijat do společenství církve v katedrále ve Shrewsbury místním biskupem Markem Daviesem, který jej na cestě konverze osobně doprovázel. Biskup Davies zdůrazňuje význam svědectví, které biskup Ashenden vydal v britském veřejném životě. „Modlím se, aby toto svědectví trvalo nadále a bylo povzbuzením pro mnohé,“ řekl biskup Shrewsbury.

Co přivedlo biskupa Ashendena k přestupu do římské církve? Pro různá média, včetně BBC, vysvětlil, že hlavní roli sehrály tři faktory. Na počátku byl film o mariánských zjeveních, který jej po počáteční skepsi vedl ke stále hlubší modlitbě růžence. Dalším krokem byla rozjímání nad eucharistickými zázraky, které v anglikánské komunitě nemají žádné místo. A nakonec díky svědectví sv. Johna Henryho Newmana objevil význam učitelského úřadu církve. „Pochopil jsem, že jedině katolická církev se svým magisteriem má teologickou integrálnost, teologickou dozrálost a duchovní sílu, aby bránila víru, obnovila společnost a zachránila duše v plnosti víry,“ řekl anglikánský biskup. Zároveň s bolestí podotkl, že jeho rodná církev kapitulovala před sekularizovaným světem.

Gavin Ashenden vystudoval právo na Bristolské univerzitě a teologii na evangelické Oak Hill theological College v Londýně. Postgraduální studia psychologie náboženství absolvoval na jezuitské Heythrop College na Londýnské univerzitě. Po práci ve farnosti v anglikánské diecézi v Southwarku působil 23 let jako kaplan Univerzity v Sussexu, kde rovněž vyučoval psychologii náboženství a literaturu. Od roku 2008 byl kaplanem královny Alžběty II. Na svou funkci rezignoval v roce 2017 poté, co odmítl na slavnost Zjevení Páně přečíst během liturgie v episkopální katedrále v Glasgow pasáž z Koránu, která popírá Ježíšovo božství. Toho roku také přestoupil do Křesťanské episkopální církve představující jednu z konzervativních odnoží anglikanismu. Dnes je přesvědčen, že jedině katolická církev nabízí alternativu k nesmlouvavosti kulturního marxismu, který se rozmáhá v post-křesťanské společnosti.

Podle Shrewsburské diecéze po přestupu do katolické církve pozbydou anglikánská svěcení Gavina Ashendena platnost a stane se laickým katolickým teologem. Diecéze nicméně odeslala jeho biskupskou genealogii na Kongregaci pro nauku víry, která přezkoumá, zda by jeho svěcení mohlo být považováno z hlediska apoštolské posloupnosti za platné, jakkoli nedovolené.  Anglikánští duchovní, kteří přestoupili do římské církve, jsou zpravidla znovu svěcení sub conditione, tedy pod podmínkou, aby se vyloučila pochybnost o neplatnosti předchozího svěcení.

(job)

 

19. prosince 2019, 15:38