Hledejte

Vatican News
FRANCE-CRIME-RELIGION-CHURCH-HERITAGE-THEFT FRANCE-CRIME-RELIGION-CHURCH-HERITAGE-THEFT  (AFP or licensors)

Rèmy Brague: Největší profanací bylo Ukřižování Boha

Nepřátelství vůči křesťanům je čímsi přirozeným. Pro svět je výzvou už samotná naše existence, říká profesor Rèmy Brague, francouzský filosof a religionista. Katolíci ve Francii si kladou otázky o příčinách stále častějších a troufalejších profanací náboženských míst.

Jen v tomto měsíci přinesla média záběry vypleněné katedrály v Oloron-Sainte-Marie (foto) nebo brutální profanace Nejsvětější svátosti v Tonnay-Charante. Útoky na kostely se staly každodenní záležitostí. V minulém roce jich bylo přes tisíc. Týdeník Famille Chrétienne (12.11. 2019) věnoval tomuto jevu celé jedno vydání a poskytl svým čtenářům konkrétní rady, jak chránit kostely před agresí. O příčinách této vlny útoků mluvil také s profesorem Braguem.

Francouzský filosof hned v úvodu podotkl, že největší profanací bylo samozřejmě ukřižování Boha. Ve srovnání s touto historickou událostí se všechno ostatní jeví jako triviální. Profesor Brague kromě toho připomíná, že profanace se děly vždycky. Nelze však popřít, že za posledních sotva 10 let jejich počet vzrostl o více než 220%. Těžko odhadnout, co se děje v hlavě jejich pachatelů. Prof. Brague je přesvědčen, že se chtějí především "předvádět".

Na dotaz, zda jsou ve Francii křesťané pronásledováni, odpověděl souhlasně, podotkl nicméně, že jde o „soft“ pronásledování, o lehkou kategorii. Projevuje se v rozhodnutích těch, kdo mají slovo politice a v médiích. Rozhodlo se, že křesťané budou ignorováni. Jakákoli zmínka o křesťanství je okořeněna posměškem. Co s tím dělat? Musíme být dvakrát tak lepší. Jedině tehdy nám budou ochotni odpustit, že jsme křesťané, říká francouzský filosof a religionista.

Musíme si však být vědomi, že pro nekřesťana je křesťanství čímsi pobuřujícím. Vtělení Boha, Jeho vstup do dějin člověka a na druhé straně zpřístupnění svatosti - tedy toho, co je božské - člověku, to všechno boří řád pohanských náboženství, stejně jako islámu, kde panuje ostré rozhraní mezi božskou a lidskou sférou. Musíme mít na paměti, že pohanství je méně problematické než náboženství Smlouvy Boha s Jeho lidem, dodává Rèmy Brague.

(job)

19. listopadu 2019, 18:51