Hledejte

2019.11.11 Messa inaugurale del pellegrinaggio nazionale ceco, Santa Maria Maggiore 2019.11.11 Messa inaugurale del pellegrinaggio nazionale ceco, Santa Maria Maggiore 

Liturgie v bazilice S. Maria Maggiore zahájila českou národní pouť

Nepřijeli jsme na výlet, ale na pouť. Zatímco od výletu očekáváme zážitky, od pouti očekáváme zázrak proměny našeho života, řekl biskup Vojtěch Cikrle při mši svaté v římské bazilice Santa Maria Maggiore, která oficiálně zahájila národní pouť u příležitosti 30. výročí kanonizace sv. Anežky České.

Brněnský ordinář připomněl, že tento zázrak začíná vyjitím ze stereotypů a přiblížením se k pochopením klíčových událostí svého života, vtahu k Bohu, církvi, bližním a společnosti, v níž žijeme. „Přijeli jsme na pouť, abychom uprostřed radostí i všech možných pouští života, jako jsou nemoci, opuštěnost a zklamání, našli pověstnou studnu, která je pramenem radosti, svobody a společenství. Pramenem života v Bohu, svobody Ducha a společenství v Kristu, které jsou darem.“

Nový Jeruzalém, o němž se četlo z knihy Zjevení sv. Jana, je obrazem města sestupujícího z nebe jako Boží dar, a jako takový je antitezí příběhu o budování Babylonské věže, kterou člověk chce budovat jen svými silami, kázal biskup Cikrle a poukázal ke lživé pýše člověka toužícího vyrovnat se Bohu. „Není Babylónská věž s výrobou toho, co potom připíšeme Bohu, stálým pokušením i pro nás? V oblasti našeho společenství, rodiny, etiky, antropologie, sociálního inženýrství a politiky? Vzpomeňme na pokušení Páně. (Lk 4, 1-12)  Na druhé straně je víra a pokora, která umožňuje objevit a přijmout něco, co je darem Boha, co vyrůstá z nepatrného počátku, není vyrobeno nějakou organizací, ale je organismem, do kterého můžeme vrůstat.“ 

Na závěr biskup Cikrle obrátil pozornost k P. Marii, Matce Církve, které je hlavní mariánský chrám Řím zasvěcen. V rozjímání při modlitbě Anděl Páně  si připomínáme klíčový okamžik dějin, kdy prostá dívka z Nazareta vysloví souhlas k účasti na Božím plánu. Boží posel však přijme její přitakání a odchází, ponechává ji samotnou: „A kde je anděl nyní? Stojí před každým z nás a říká: buď zdráv – zdráva a raduj se, i tebe si Bůh vyvolil. Chceš se podílet na tom dobrém, co chce Bůh dát lidem?”

Program pouti

V doprovodu českých a moravských biskupů přicestovalo do Říma 2 200 poutníků. Hlavní poutní program zahrnuje dnešní liturgii v nejstarší mariánské bazilice Věčného města. Zítra 12. listopadu v den, na který připadá vlastní výročí kanonizace, začne v 10 hodin mše ke cti sv. Jana Pavla II. v Bazilice sv. Petra. O kulturní dimenzi se má postarat večerní koncert v bazilice sv. Jana na Lateránu (18 hod), kde bude proveden cyklus kantát České nebe září zkomponovaných plukovníkem hradní stráže Janem Zástěrou. Ve středu 13. listopadu, ve svátek sv. Anežky české, se poutníci zúčastní generální audience na Náměstí sv. Petra, při níž předají papeži Františkovi výtěžek charitativní sbírky pro chudé a potřebné. Závěrečná mše pouti se bude sloužit v 15 hodin v Lateránské bazilice.

Národní pouť doprovází rovněž vládní delegace vedená ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem, kterého dnes přijal jeho vatikánský protějškem arcibiskup Paul Richard Gallagher. Akce se těší velké pozornosti českých médií. Televize Noe přenáší všechny bohoslužby, své reportéry vyslalo také radio Proglas a veřejnoprávní televize je zastoupena dokonce dvěma štáby.(job)

11. listopadu 2019, 18:01