Hledejte

2019.03.27 Intervista a card. Erdo Peter sul Congresso Eucaristico Internazionale di 2020 a Budapest 2019.03.27 Intervista a card. Erdo Peter sul Congresso Eucaristico Internazionale di 2020 a Budapest 

Kardinál Erdö zve na eucharistický kongres: Mladí lidé objevili adoraci

Mezinárodní eucharistický kongres, který příští rok proběhne v Budapešti, se v Maďarsku těší velké popularitě. Jeho přípravy se staly příležitostí k mnoha duchovním, kulturním a charitativním iniciativám, říká kardinál Péter Erdö.

Kongres se bude konat od 13. do 20. Září, a přihlášky je možné podávat již nyní. „Je dobré zapsat se co nejdříve. Pak jsou náklady nižší a je také snadnější zorganizovat pobyt a program pro velké skupiny,“ radí ostřihomsko-budapešťský arcibiskup. Program kongresu byl přizpůsobem změnám v přístupu k eucharistii. Zejména mladí lidé totiž znovu objevují adoraci Nejsvětější svátosti:

„Velký zájem o Eucharistický kongres vyplývá z toho, že lidé jsou lační a žízniví. Chtějí se setkat s Ježíšem, ať už vědomě či nevědomě. Probouzí se v nich velký zájem. Přitahuje je poselství, které jim můžeme nabídnout. A právě to jim musíme předat, musíme dbát na to, aby naše svědectví bylo autentické. Jsou tu také určité náznaky dokládající, že dochází k jistým kulturním změnám. Například nové pochopení adorace Nejsvětější svátosti. Před několika desetiletími se mělo za to, že je to projev tradice, lidové zbožnosti, ale nyní zjišťujeme, že eucharistickou adoraci vyhledávají právě mladí lidé. Proto bylo místo k adoraci vyhrazeno v mnoha kostelech, alespoň na dobu, kdy je kostel otevřený. Projevuje se v tom rovněž skutečnost, že dnešní generace je orientovaná velmi »vizuálně«“.

Kardinál Erdö ujišťuje účastníky Eucharistického kongresu, že je v Budapešti čeká velmi bohatý program. Pamatovalo se na mladé i na rodiny s malými dětmi. Na odpoledne je připraven kulturní program ve spolupráci s divadly a muzei maďarského hlavního města. 

 

(job)

28. listopadu 2019, 17:40