Hledejte

Vatican News
o. Salvatore Vittorio Emilio Moscoso Cardenas o. Salvatore Vittorio Emilio Moscoso Cardenas 

Byl blahořečen jezuita Moscoso, mučedník ekvádorské protikatolické perzekuce

„Mučedníkem se člověke nestává, mučednictví je plodem víry ukotvené v Bohu a prožívané den po dni“. Těmito slovy kard. Angelo Becciu, prefekt Kongregace pro svatořečení, při sobotní beatifikační liturgii v ekvádorské Riobambě přiblížil heroickou smrt nového blahoslaveného, o. Emilia Moscose, SI, který byl na sklonku 19. století zavražděn při útoku na jezuitskou kolej sv. Filipa.

Jeho mučednická smrt (4.5.1897) spadá do období pronásledování katolické církve v Ekvádoru, vyvolaného tamější liberální vládou, které s sebou přineslo zatýkání řeholníků, diecézního kléru a dokonce též biskupa diecéze Riobamba, dále uzavření malých seminářů, omezování výuky náboženství a vyvlastňování klášterů. Posléze vyvrcholilo zrušením konkordátu se Svatým stolcem.

Rovněž přepadení jezuitské koleje, jíž byl otec Moscoso rektorem, se neobešlo bez vyplenění jejího kostela, znesvěcení Eucharistie, poničení sakrálních a liturgických předmětů a výhrůžek určených jejím obyvatelům, to vše za provolávání smrti Kristu a řeholníkům (Mueran los frailes, muera Cristo, Positio, Summ.Docum. doc.51, 240-24). Přestože byl o. Emilio velice plachý člověk, který se vyhýbal církevním úřadům, dostál své zodpovědnosti, neuchýlil se do bezpečí a byl ubit ve svém pokoji, kde jej vrazi objevili při modlitbě růžence před Ukřižovaným, říká pro naše mikrofony kard. Becciu:

„Byl to skutečně velice ostýchavý kněz, ačkoli zastával významná místa jako profesor a rektor koleje. Vícekrát požádal o to, aby byl tohoto závazku zproštěn. Navzdory této plachosti a za plného vědomí hrozícího nebezpečí se nestáhl před násilím agresorů. Dokonce se den předtím, než byl zavražděn, dožadoval propuštění svých uvězněných spolubratrů. Jak vysvětlit tento zdánlivý rozpor mezi lidskou křehkostí a silou, kterou projevil v hrůzách nejvyšší trýzně? Myslím, že se jedná o stálou veličinu, kterou najdeme u všech Kristových mučedníků, protože jak sv. Pavel řekl Filipanům, »všechno mohu v tom, který mi dává sílu«. Nikoli tedy lidská síla, ale Ježíšova milost nám v takových strašlivých chvílích dodává odvahu...“

Mučednictví bl. Emilia Moscose v Ekvádoru vydalo nemalé plody. Jeho příklad povzbudil nejenom spolubratry z Tovaryšstva Ježíšova, ale též založení nové kongregace františkánek od Panny Marie Neposkvrněné, která má přesně vymezený cíl – napravovat vraždu tohoto jezuity a znesvěcení s ní spojené. V Moscosově rodném městě Cuenca probíhá v kostele Nejsvětějšího Večeřadla
(Santo Cenaculu) nepřetržitá adorace na památku mučedníka, jehož tělo vojáci zohavili tak, jako by zemřel při rvačce.

„Vše se událo velice nevysvětlitelným způsobem. Byla vznesena falešná obvinění, která některé představitele katolické církve vinila z domnělého protistátního spiknutí a sabotáže, což následně vedlo k uvěznění diecézního biskupa a několika kněží, včetně jezuitů. Právě jezuitská kolej se pak stala místem střetu mezi povstalci a vládními vojáky. Jezuité se uchýlili do kaple a nijak se boje neúčastnili. Velitel vládního vojska ovšem vydal rozkaz k jejich popravě. Také zde nám pomáhá Boží slovo: »Nikomu neoplácejte zlým za zlé. Usilujte o dobro vůči všem lidem. Jak jen možno – pokud to záleží na vás – žijte v pokoji se všemi lidmi. Když tvůj nepřítel má hlad, dej mu najíst; nedopusť, aby tě zlo přemohlo, nýbrž přemáhej zlo dobrem«. Toto píše sv. Pavel Římanům.“

Ekvádor má již několik nebeských přímluvců – tři světce a jednu blahoslavenou. Otec Moscoso je první mučedník, povýšený k úctě oltáře. Jaký odkaz zanechává Tovaryšstvu Ježíšovu a dnešním lidem?

„Nový blahoslavený dnešní společnosti poskytuje významné poselství o víře, důsledné až do samého konce, a o krajní aktualitě lásky, kterou nás Kristus miloval jako první a která ho vedla k oběti života. Žádá nás, abychom šli po této cestě za Ním. Vzor těch, kteří nás předcházeli, je darem, který máme vnášet do svých životů a následovat ho. Také papež František častokrát naléhavě připomíná, že dnes je mučedníků více než v prvních stoletích církve.“

Uzavírá kard. Angelo Becciu, prefekt Kongregace pro svatořečení, po sobotní beatifikaci v Ekvádoru.

(jag)

19. listopadu 2019, 15:24