Hledejte

Vatican News
ilustrační foto ilustrační foto 

Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii?

Otec Nicolas Buttet prožil před lety hluboké obrácení díky setkání s eucharistií. V jeho síle se stal na pět let poustevníkem a žil v malé jeskyni. Když se kolem něho začalo vytvářet společenství mladých lidí, založil komunitu, jejímž jádrem je adorace Nejsvětější svátosti.

V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas mluví švýcarský mnich o šokujících zjištěních, která před dvěma měsíci otřásla církví ve Spojených státech. Ukázalo se, že jedna třetina tamních katolíků nevěří v reálnou přítomnost Krista v Nejsvětější svátosti. Hovoří otec Buttet:

„Nemyslím, že by šlo v první řadě o záležitost nevědomosti, spíše zkušenosti. Spekulativním způsobem lze velmi dobře poznat teologii eucharistie a všechno, co na toto téma napsal například Tomáš Akvinský. Co je eucharistie nás ale v posledku mohou naučit pouze světci. Proto v závěru enckyliky Ecclesia de Eucharistia Jan Pavel II. povzbuzuje, abychom se učili od svatých,  kteří ukazují v čem spočívá pravá eucharistická zbožnost. Právě toho se dnes nedostává. Je zapotřebí najít zalíbení v eucharistii. A to nám vštěpují ti, kdo eucharistií skutečně žijí. Když vidíme Matku Terezu z Kalkaty před Nejsvětější svátostí, když vidíme, jak Jan Pavel II. slouží eucharistii, náhle pochopíme, že se děje něco vážného a sami po tom začínáme toužit.“

Podle otce Butteta jsou jalové obavy, že by se kult Nejsvětější svátosti mohl přehnat na úkor například četby Písma Svatého. Jak učí koncil, eucharistie je zdrojem a vrcholem:

„Ačkoliv Bible je Boží poselství, Jeho slovo, přece není Bohem. Eucharistie však je Bůh osobně. Něco jiné je slyšet slovo a něco jiného je setkat se s osobou. Něco jiného je slyšet někoho v rádiu a něco jiném být s někým tváří v tvář. Jeden mladý člověk mi kdysi předestřel pěkný obraz. Vyprávěl o dvou snoubencích, kteří spolu mluví po telefonu. Jejich hlas dokáže předat celou hloubku citu, vzájemnou něhu. Když se ale setkají a obejmou se, je to ještě něco jiného. Tak je také možné chápat rozdíl mezi Božím slovem a eucharistií. Eucharistie je setkáním dvou těl, dvou srdcí, skutečné setkání s živým Bohem,“ říká otec Nicolas Buttet, zakladatel Eucharistického bratrstva  (Eucharistein).

(job)

15. října 2019, 13:36