Hledejte

Vatican News
Giordania Giordania  (ANSA)

Od ledna příštího roku bude zpřístupněno místo Ježíšova křtu

„Chtěli bychom zde přijmout poutníky již v lednu příštího roku, na svátek Křtu Páně“, doufá o. Francesco Patton, kustód Svaté země, v lokalitě Kasr al-Jahúd (Qasr al-Jahúd) na západním břehu Jordánu, kde podle tradice Ježíš přijal křest.

Františkáni z kustodie Svaté země toto místo navštívili spolu s prefektem Kongregace pro východní církve, kardinálem Leonardem Sandrim, který v minulém týdnu pobýval v Jeruzalémě v souvislosti s oslavami osmistého výročí setkání sv. Františka s egyptským sultánem.

Podle Janova evangelia (1,28) Jan křtil v „Betánii, na druhé straně Jordánu“. Tuto Betánii je ovšem těžké určit a různé tradice ji umisťují do různých míst na obou březích řeky. V lokalitě Kasr al-Jahúd františkáni tradičně přijímali poutníky putující do Svaté země, vysvětluje otec Patton.

„Toto místo, které je místem křtu, bylo po padesát let minovým polem – od roku 1967 až do minulého roku. Poté, co bylo odminováno, může opět přijímat poutníky a stát se z minového pole místem modlitby, pokoje, poutního shledání. Pravděpodobně již v lednu příštího roku budeme moci přijmout poutníky na liturgii ze svátku Křtu Páně, kteří odtud uvidí oba jordánské břehy.“

Pozemek v Kasr al-Jahúd zakoupila františkánská kustodie roku 1932, o necelé čtvrtstoletí později na něm byl postaven kostelík, svěřený bratrům z Jericha. Kvůli válce v roce 1967 františkáni kostel s klášterem opustili a z území se stalo minové pole o rozloze 55 hektarů. V roce 2000 k němu byl otevřen přístup v souvislosti s návštěvou sv. Jana Pavla II. ve Svaté zemi a o jedenáct let později začala izraelská státní správa s odminováním pozemku.

Otec Eugenio Alliata, který vyučuje biblickou archeologii na františkánském Biblickém ústavu v Jeruzalémě, popisuje lokalitu Kasr al-Jahúd jako známé poutní místo:

„Zmiňují se o něm již pradávní poutníci do Svaté země – kupříkladu poutník z Bordeaux, který žil roku 333 po Kristu, říká, že se nachází pět mil od ústí Jordánu, tedy ve vzdálenosti přesně vedoucí k tomuto bodu. Jiní staří pisatelé dokládají, že zde – tedy na stejném místě jako Ježíš – chtěl být pokřtěn císař Konstantin. Bylo to tedy slavné a velice známé místo. Jde o to, abychom pokračovali v této paměti, dosahující do prvopočátků církve, která nikdy nebyla zcela zapomenuta. Návštěvy v místě ustaly, protože bylo riskantní pokračovat v této tradici. Nyní je možné na ni navázat, což ihned učiníme. Je to také znamení doby, protože hnutí směřující ke smíření nikdy nebylo tak silné jako dnes, alespoň co se týče slovních vyjádření. Nyní je třeba slova proměnit v činy.“

7. října 2019, 17:08