Hledejte

Vatican News
Papež František se soškou P. Marie z Aparecidy (15. 5. 2018) Papež František se soškou P. Marie z Aparecidy (15. 5. 2018) 

Největší mariánské procesí na světě

V brazilském Belému (hlavním městě státu Pará) se tradičně koná procesí, jaké nemá jinde na světě obdoby. Ke cti P. Marie z Nazareta, populárně nazývané Královnou Amazonie, prošly v neděli 20. října čtyřkilometrovou trasu více než 2 miliony poutníků. Každoroční procesí si udrželo nepřetržitou tradici již 227 let.

Bezprostředně po ranní mši svaté, sloužené před belémskou katedrálou v 5:30 arcibiskupem Giovannim D´Aniellem, vyšlo procesí se sochou P. Marie z Nazareta ulicemi města směrem k mariánskému poutnímu místu. Slavnosti se účastnili také biskupové z okolních diecézí, kteří neodjeli do Říma na panamazonskou synodu. Hovoří polský misionář otec Zdisław Malczewski TCHr:

Procesí, které každým rokem přitahuje zástupy ctitelů Paní z Nazareta, probíhalo navzdory vysokým teplotám v atmosféře modlitby a zpěvu ke cti Matky našeho Spasitele. Žáci státních i soukromých škol táhli 13 vozů, na které poutníci skládali dary za obdržené milosti: svíce a voskové modely různých částí lidského těla. Pro Evropana není snadné pochopit lidovou zbožnost Brazilců. Zejména zvláštní sliby skládané Pánu Bohu nebo P. Marii. Například čtyřiadvacetiletá Brenda Carine Rodríguez po ukončení právnických studií složila slib, že pokud bude přijata do Brazilské advokátské komory (OAB) ponese po celou dobu procesí na hlavě tlustou právnickou knihu. „Když se takto svěříme, dostaneme, o co prosíme. Je to projev mé víry. Prosila jsem Matku Boží, abych ukončila právnická studia a složila těžkou přijímací zkoušku, a moje touha se splnila,“ říká mladá advokátka. Mnoho lidí prošlo celou trasu na kolenou. K trůnu P. Marie z Nazareta bylo přivázáno 400 metrů dlouhé lano. Poutníci se ho snažili alespoň letmo dotknout, ať už jako výraz prosby za určitou milost nebo na poděkování za obdržený dar. Před poutní svatyní drželi studenti vlajky všech 26 brazilských států a federálního distriktu.

Završením pětihodinového procesí byla mše před mariánským poutním chrámem, které předsedal biskup Gilberto Pastana z diecéze Creato ve státu Ceará. „Maria a její syn nás přivedli až sem. Blahoslavný je každý, kdo šel v procesí, modlil se o Mariinu přímluvu a vyprošoval si u Ní milost odpovědnosti a spolupráce, aby se každého dne stával lepší a nechával se vést evangelními hodnotami, jako je pokoj, bratrství, dělení se a lásku. Kéž Maria v každém z nás posiluje touhu vytrvat a dospět k cíli,“ řekl biskup Pastana.

Slavnosti ke cti Královny Amazonie potrvají až do 28. října. Každý den probíhají zvláštní pouti, procesí mládeže, dětí, cyklistů, běžců a dalších skupin věřcích. Letošní motto svátku zní „Maria, Matka Církve“ a navazuje na 300. výročí založení belémské diecéze a na probíhající mimořádnou biskupskou synodu pro Amazonii.

(job)

23. října 2019, 12:03