Hledejte

Vatican News
Ilustrační foto Ilustrační foto  (Vatican Media)

České nebe v Římě aneb jak se připravuje hudební doprovod národní pouti

Necelé tři týdny nás dělí od české národní pouti do Říma, která připomene svatořečení Anežky České před třemi desetiletími. Málokdo si ovšem uvědomí, že za tak významnou událostí, která do Věčného města přivede tisíce poutníků, české a moravské biskupy i státní představitele, se skrývá neuvěřitelně mnoho píle a leckdy mravenční práce. Netřeba podotýkat, že často nijak honorované.

Přibližme si tedy národní pouť z tohoto poněkud netradičního úhlu pohledu a nechme promluvit zástupce Trautzlovy umělecké společnosti a Hudby Hradní stráže a Policie ČR, kteří již podruhé přijeli do Říma, aby organizačně zajistili hudební doprovod celého duchovního programu a kulturní prezentaci našeho státu při slavnostním koncertu „České nebe září“ v bazilice sv. Jana na Lateránu.

Hovoří bc. Petr Šíla z Trautzlovy umělecké společnosti:

„Společně s kolegou z Trautzlovy umělecké společnosti a kolegou z Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, kteří s námi spolupracují na přípravách a samotné realizaci hudebního doprovodu pouti, jsme obešli všechny hlavní baziliky, počínaje Lateránskou přes baziliku Santa Maria Maggiore až po sv. Petra, kde proběhnou všechny hlavní akce. Setkali jsme se s přípravným týmem bazilik a přímo na místě jsme dojednali veškeré nezbytnosti – od rozestavění židlí přes šatnu pro účinkující až po parkování autobusu...“

Do Říma přijedou dvě stovky zpěváků a hudebníků, sólistky Miroslava Časarová a Bronislava Smržová, varhaník Lukáš Dvořák. Jaké skladby při národní pouti přednesou? To prozradí plukovník Václav Blahunek, Ph.D. z Hudby Hradní stráže a Policie ČR.

„Jak pro orchestr, tak pro sbor bude program velice nabitý. Orchestr se sborem se připravuje na některé premiéry a následné reprízy velkého cyklu kantát „České nebe“ od skladatele a zároveň dirigenta Jana Zástěry. Dirigent plukovník Jan Zástěra působí už dvanáctým rokem u Hudby Hradní stráže a Policie ČR a je jakýmsi hudebně-duchovním otcem této myšlenky, neboť k tomuto účelu – české děkovné pouti – složil nejen tuto kantátu, ale také dvě votivní mše, které zazní v Lateránské bazilice a bazilice Santa Maria Maggiore, kdy se sborem a orchestrem vystoupí ještě dvě vokální sólistky, sopranistky. Tento projekt k výročí svatořečení sv. Anežky pro nás navazuje na dlouhodobou spolupráci s Českou biskupskou konferencí, kdy každoročně 28. září už desítky let doprovázíme národní poutní mši ke svatému Václavu ve Staré Boleslavi“.

Kantáty o českých patronech budou začátkem listopadu provedeny rovněž v Olomouci, Kutné Hoře a Praze při trojici slavnostních koncertů. Hudební zážitek jistě umocní nevšední spolupráce několika hudebních sborů, které vytvoří jediné pěvecké těleso. Jejich práci přibližuje ing. Jan Matoušek z Trautzlovy umělecké společnosti:

„Na národní pouti uslyšíme sbor z Podkrušnohoří – je to sbor Collegium hortense a sbor SMoG, doplněný o další zpěváky, nadšence, kteří vystoupí bez nároku na honorář a nastudují obsáhlý repertoár, který složil pan plukovník Jan Zástěra. Jedná se o desítky nových skladeb, skladbiček, antifon, které zazní na všech třech bohoslužbách. Dále vystoupí sbor Schola brněnské mládeže pod vedením pana Štěpána Policera, který provede koncert chval, a sbor Stojanova gymnázia Velehrad pod vedením pana Filipa Macka. Sbory s námi zazpívají na dvou bohoslužbách a dále budou mít vlastní program a koncerty během celého průběhu české národní pouti.“

Při liturgické části programu se samozřejmě očekává aktivní spoluúčast poutníků, doplňuje jeho kolega Petr Šíla.

„Každý poutník obdrží od České biskupské konference takzvaný poutní balíček, kde najde brožuru s detailními informacemi o programu, bezpečnosti a důležitých číslech, na koho se případně obrátit v případě nouze nebo nějakých dotazů. Poutníci také budou mít k dispozici notový zápis s textem skladeb, které zazní a doprovodí bohoslužby tak, aby se mohli zapojit spolu s kněžími a odpovídat v souladu s danou skladbou tak, jak je zvykem.“

(jag)

24. října 2019, 14:10