Hledejte

Vatican News
Port Louis, Mauricius Port Louis, Mauricius  

Mauricius čelí ideologickému nátlaku

U příležitosti papežské pouti na Mauricius nechala vláda vysadit několik tisíc palem. Chce tak poukázat na ekologické otázky, velmi významné pro budoucnost tohoto malého ostrova. Místní církev naopak doufá, že papež promluví o rodině a ochraně života. Tento stát se totiž ocitl na mušce mezinárodních koncernů prosazujících antikoncepci a genderovou ideologii.

. „Ostrov je připraven na přijetí papeže. Setká se u nás s mozaikou různých kultur a náboženství,“ říká pro Vatikánský rozhlas Agnieszka Kieniewicz-Duverge, která žije na Mauriciu již 11 let.

„Afmosféra očekávání kulminuje. Lidé se připravují také po duchovní stránce, organizují zvláštní modlitbení setkání a bdění. Obzvláště dojemné je vidět ráno cestou do práce prosté lidi s přípravnými materiály v rukou. Čtou, modlí se, někteří zpívají, aby se duchovně naladili na atmosféru pouti. Je to opravdu nesmírně dojemné.“

Tématem papežské návštěvy na Mauriciu bude mír a jeho každodenní uvádění do praxe. Ve společnosti vyznačující se křížením kultur a náboženství je to aktuální. Dvoutřetinovou většinu tvoří hinduisté, zastoupení jsou také muslimové a kreolové, tedy potomci otroků, a „bílí“ potomci kolonizátorů. „Velmi se navzájem lišíme a v tomto kontextu je papežův příjezd opravdu významný, říká Agnieszka Kieniewicz-Duverge. Počet katolíků se na Mauriciu postupně snižuje. Rodí se stále méně dětí, nejsou povolání, místní seminář zeje prázdnotou. „Péče o život a rodinu je jedním z hlavních úkolů, před nimiž stojí Mauricius,“ dodává.

„Mauritius čelí ideologickému nátlaku různých mezinárodních organizací. V šedesátých letech minulého věku britští vědci dospěli k závěru, že se rodí příliš mnoho dětí, že hrozí přelidnění a že by bylo nejlepší zavést sterilizaci žen. Vláda tedy reagovala příslušnou „rodinnou politikou“ a pozvala mimo jiné organizace propagující potraty (…). Současná vláda si klade velmi ambiciózní ekonomické cíle, chce zvyšovat úroveň života obyvatel, což vyžaduje často nepřítomnost matek doma u dětí. Ženy jsou tedy pobízeny k práci, ale zároveň neexistuje žádná prorodinná politika. Dítě je proto často vnímáno jako zátěž a překážka rozvoje,“ popisuje situaci na Mauriciu Agnieszka Kieniewicz-Duverge, která pracuje v nadaci L´Action Familiale. Jak dodává, v posledním době ostrov čelí také masivnímu útoku ideologie gender, která se všemi možnými způsoby snaží proniknout do škol.

(job)

3. září 2019, 19:08