Hledejte

Vatican News
Sestra Hanna Kulaszewska, misionářka v Mosambiku Sestra Hanna Kulaszewska, misionářka v Mosambiku 

Misionářka z Mosambiku: Potřebujeme posilu a dávku naděje

Kopají studny, stavějí školy, podporují vzdělání žen. „Mosambik je jednou z nejchudších zemí Afriky, proto hlásáme evangelium také skrze konkrétní díla milosrdenství,“ říká v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas polská misionářka sestra Hanna Kulaszewska, která v této zemi pracovala sedm let.

Papežova návštěva pomůže, aby obyvatelé Mosambiku pocítili svou přináležitost k církvi. Je to velmi důležité, protože se často cítí daleko od světa a osamocení ve své bídě, říká řeholnice z misijní kongregace Služebnic Ducha svatého. Místní církev se potýká s mnoha těžkostmi, včetně nedostatku místních povolání, a potřebuje posilu a dávku naděje, říká sestra Hanna:

„V situaci materiální nouze pomáháme lidem na různých úrovních. Zejména jde o zdravotnickou oblast a výživu. Mnoho misionářů se stará také o vodu, kopou a budují studny, aby pomohli řešet stále větší problém přístupu k vodě. Čistá voda je v Mosambiku skutečným pokladem. Lidé často pijí špinavou vodu, čerpanou z řek. Naučila jsem se od nich šetřit každou kapku vody,“ říká polská misionářka. Sestry z její kongregace se v této chvíli nejvíce angažují na poli výchovy a vzdělání:

„Máme školku a školu, vytvořili jsme knihovnu, aby děti měly přístup k potřebným knížkám a mohly se tam učit. Velmi se angažujeme v katechezi a formaci dětí, mládeže i dospělých. Vedeme internát pro děvčata z hluboké buše, která díky tomu mohou získat lepší vzdělání a všechno co s tím souvisí. Dostávají příležitost rozhodovat o svém životě. Formace žen je velmi důležitá, protože jejich status je v Mosambiku nadále velmi nízký,“ zdůrazňuje sestra Hanna Kulaszewská. Jak dodává, misijní služba ji naučila prostotě a otevřenosti k druhému člověku:

„Zapůsobila na mě prostá víra Mosambičanů a jejich důvěra v Boha. Jsou to lidé, kteří každý den bojují o kousek chleba, o svoji budoucnost. Na druhou stranu se o dalekou budoucnost nestarají, žijí konkrétním dnem. Obyvatelé Mosambiku jsou také otevření k druhým lidem a jiným kulturám, takže v této zemi nejsou větší problémy v mezináboženském dialogu. Papežův příjezd do jejich země je pro ně důležitým znamením, že jsou v srdci církve, a určitě ho přijmou velmi srdečně, protože pohostinnost je jednou z charakteristických rysů obyvatel Mosambiku,“ říká pro Vatikánský rozhlas polská misionářka, sestra Hanna Kulaszewská.

(job)

29. srpna 2019, 17:26