Hledejte

Vatican News
Sestra Rozalia Paliczka, misionářka v Mosambiku Sestra Rozalia Paliczka, misionářka v Mosambiku 

Misionářka: Mosambik si od papeže slibuje impuls ke změně

Návštěva Svatého otce v Mosambiku budí velký zájem nejen mezi katolíky. Obyvatelé této africké země, které se také říká bohatá země chudých lidí, doufají, že se papež stane hybatelem potřebných demokratických a společenských změn.

Papežův příjezd předchází celonárodní informační akce na téma Františkova života a učení. Papežská návštěva má velkou publicitu v médiích, ožívá paměť na pouť Jana Pavla II. před třiceti lety a její plody. Z Maputa byly do celé země rozeslány tradiční africké šátky s fotografií papeže, mapou Mosambiku a mottem návštěvy, takže se zprávy o návštěvě dostaly dokonce i do hluboké buše, říká pro Vatikánský rozhlas polská řeholnice Rozalia Paliczka z misijní kongregace Služebnic Ducha svatého, která pracuje v této zemi přes 20 let.

„Do celé země byly rozslány materiály s informacemi o tom, kdo je Svatý otec, o jeho volbě, zemi původu a práci. Díky tomu se i nekatolíci dozvídají, kým je papež. Ve všech farnostech se pořádají katecheze spojené s příjezdem Svatého otce a v kostelech celé země se recituje modlitba na úmysl jeho pouti. Celá církev se modlí, aby tato návštěva přinesla Mosambiku tak potřebné plody, jako je sociální spravedlnost, mír a smíření, misijní oživení a ještě větší službu chudým a potřebným. Mosambik skutečně potřebuje hlubokou proměnu, proto se k papežově návštěvě upínají velké naděje. Do nejodlehlejších koutů země byly rozeslány tzv. „kapulany“, v Africe velmi populární pruh látky, ve kterém ženy nosí děti, zavinují se do něj při práci nebo si na něm sedají. Má ho v podstatě každá africká žena. Na poutní „kapulaně“  je Františkova podobizna, mapa Mosambiku a heslo pouti. O pouti se mnoho mluví v médiích, představuje se papežovo učení a pontifikát. Odvolávají se při tom vždy na Jana Pavla II. a jeho návštěvu v naší zemi. Paměť na něj zůstala velmi živá. Mosambičané stále vzpomínají, jak Jan Pavel II. políbil jejich zemi.“

Důležitým bodem papežská návštěvy v Mosambiku bude setkání s mládeží. Navzdory velkým vzdálenostem a všeobecné bídě každá farnost financuje cestu jednoho mladého člověka na setkání s papežem. Chtějí tak napomoci k oživení místní církve a rozšíření ducha papežské pouti do místních komunit.

(job)

31. srpna 2019, 14:12