Hledejte

Vatican News
2019.05.02 Santa messa presieduta dal Rettore del Pontificio Collegio Slovacco dei SS. Cirillo e Metodo, Pavol Zvara, nella Basilica San Bartolomeo sull'Isola Tiberina 2019.05.02 Santa messa presieduta dal Rettore del Pontificio Collegio Slovacco dei SS. Cirillo e Metodo, Pavol Zvara, nella Basilica San Bartolomeo sull'Isola Tiberina 

Pocta sv. Vojtěchu v bazilice na Tiberském ostrově

Velvyslanci zemí Vysegrádské čtyřky se dnes sešli v Bazilice sv. Bartoloměje na Tiberském ostrově, aby uctili památku sv. Vojtěcha, společného patrona zemí střední Evropy.

Johana Bronková - Vatikán

Právě druhému pražskému biskupovi, známému v evropském kontextu pod biřmovacím jménem Adalbert, zasvětil císař Otto III. kostel na pradávném antickém místě kultu uprostřed Tibery. Postupem času převážila dedikace apoštolu Bartolomějovi, jehož relikvie nechal mladý císař rovněž přenést do chrámu pod svou Aventinskou rezidencí.

„Jsem rád, že jsme si i letos s kolegy z Visegrádské čtyřky mohli připomenout svátek sv. Vojtěcha zde, v bazilice sv. Bartoloměje na Tiberském ostrově. Je to význámné místo, kde jsou také jeho ostatky,“ připomníná velvyslanec ČR při Svatém stolci Václav Kolaja.

Slavnostní liturgii, která byla přenesená na dnešek, protože svátek sv. Vojtěcha letos připadl do velikonočního oktávu, pořádala tentokrát Slovenská ambasáda při Svatém stolci a hlavním celebrantem byl rektor Papežského slovenského kolegia sv. Cyrila a Metoda Pavol Zvara.

Ve své homilii připomněl sv. Vojtěcha, ale také mučedníky naší doby. Postranní kaple baziliky sv. Bartoloměje jsou totiž vyhrazeny připomínce mučedníků 20. a 21. století. Naše země v nich zastupuje jako mučednice nacismu sestra Marie Restituta Kafková, sťatá gilotinou v roce 1943 poté, co odmítla odstranit kříže ze zdí nemocnice, kde pracovala. Mons. Zvara poukázal na to, že dnešní frenetická společnost uzavírá člověka do sebe. Svatí naopak učí, že můžeme přicházet k druhým, usilovat společně o správná řešení a hledat člověka po Kristově vzoru. Bůh dává člověku svobodu a k ničemu ho nenutí, protože bez svobody není lásky. Právě vědomí této svobody k lásce má být rovněž horizontem diplomacie a politiky. Svatý Vojtěch, sv. Štěpán, sv. Cyril a Metoděj či sv. Hedvika byli rovněž diplomaté a reprezentanti svého lidu, avšak pochopili, že tím, kdo má sílu měnit člověka, usmiřovat národy a oživovat vztahy je Kristus, zdůraznil rektor slovenské koleje v homilii obrácené především k diplomatům akreditovaným při Svatém stolci.

Po skončení bohoslužby se liturgický průvod, v němž nechyběli ani koncelebranti z  Papežské koleje Nepomucenum, rektor otec Roman Czudek a spirituál otec Tomáš Roule, odebral do kaple vévodící levé boční lodi, kde jsou ve schránce pod oltářem uloženy ostatky sv. Vojtěcha. Památku druhého pražského biskupa, apoštola Polska i dalších středoevropských končin uctili vedle již zmíněného českého velvyslance také organizátor slavnosti slovenský velvyslanec Marek Lisánský, polský velvyslanec Janusz Kotański a maďarský velvyslanec Eduard Habsburg-Lothringen.

Zvukový záznam pořadu
2. května 2019, 18:26