Hledejte

Vatican News
Blahoslavená Conchita Blahoslavená Conchita 

Blahoslavená Conchita, matka devíti dětí a mystička z přelomu 19. a 20. století

Na poutním místě P. Marie Guadalupské v hlavním městě Mexika proběhla dnes beatifikační liturgie. Kardinál Angelo Becciu při ní z pověření papeže Františka zapsal mezi blahoslavené Marii Concepcion Cabrera de Armida, známějším pod jménem Conchita, laičku, manželku, matku devíti dětí - mystičku a zakladatelku pěti náboženských společností.

Už jen tento prostý výčet životních rolí ukazuje, že jde o osobnost mimořádnou. Conchita se narodila v roce 1862 v mexickém městě San Luis Potosí. Ve dvaadvaceti letech se vdala za Francisca Armida, pro kterého se rozhodla už jako třináctileté děvče. Z manželství se narodilo devět dětí, z nichž dvě zemřely v útlém věku. Ještě před dovršením čtyřiceti let ovdověla

„Její spiritualita je velmi zvláštní, soustřeďuje se na lásku k P. Marii, s níž se téměř identifikuje a od níž chce převzít zejména dimenzi utrpení, kříže. Chce se připodobnit Marii v přijímání jakékoli bolesti, která v životě přichází, a obětovat ji Pánu,“ vysvětluje kardinál Becciu.

Poslání, které Pán Conchitě svěřil, spočívalo v záchraně duší a zejména kněží, za které se velmi modlila.

„Tato žena je veliká, pro svůj mystický vztah k P. Marii a ke Kristu. Zároveň ale byla manželkou, svého muže velice milovala a když zemřel, strašně trpěla. Byla také matkou devíti dětí, z nichž čtyři přežila, což bylo další velké utrpení. A dokázala to všechno přijmout a nabídnout své utrpení Pánu s vědomím, že utrpení složené do Božích rukou přináší požehnání a spásu. Obětovala to všechno především za svatost kněží. Conchita viděla v kněžích obraz Ježíš, a ve svém ztotožnění s Marií vnímala sama sebe jako jejich matku.“

Ve svých modlitbách prosila o to, aby kněží dokázali pozvedat člověka z materialistického a smyslového světa. Její mystické dílo čítá 60 tisíc stránek.

„Věděla, že kněží jsou buď svatí anebo nemají co říct – sůl, která ztratila chuť...  Duchovní otec Conchity říkával, že bude zapotřebí mnoha lidí a let, aby objevili duchovní poklady skryté v těchto spisech. Jádrem její mystiky je zanícená láska k Ježíši a touha dát ho poznat všem lidem.“

Conchita však byla také nesmírně činná. Jak jsme již připomenuli, založila pět společností nazvaných Díla kříže, které dosud v Mexiku existující a získávají nové členy. Jsou to: Apoštolát Kříže (1895) - určený pro všechny věřící,  Kongregace sester od Kříže a Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (1897) - pro kontemplativní řeholnice, dále Aliance lásky s Ježíšovým Srdcem (1909) - pro laiky hledající posvěcení v duchu Kristova Kříže, dále Bratrstvo Krista kněze (1912) - založené pro biskupy a diecézní kněze, a konečně Kongregace misionářů Ducha svatého (1914). U všech těchto fundací stála půl století před II. vatikánským koncilem vdaná žena a matka devíti dětí, připomíná kardinál Becciu, a je to pro nás svědectví o tom, že Duch svatý vždy působil v církvi a zval také laičky a matky k tomu, aby byly zdrojem milosti pro celou církev. Co je tedy poselstvím nové mexické blahoslavené?

„Jejím dědictvím je nasazení života pro církev a spásu lidstva. Zároveň nás také učí, že kdo žije v Bohu, může být kreativní, tvůrčí, může využívat nesmírnou fantazii k obnově církve. Ukazuje k ohromnému bohatství, které vede k pohledu za veškeré krize, odkazuje k vinnému kmeni, jímž je Kristus, z něhož se církev obnovuje nečekaným způsobem,“ dodává kardinál Becciu.

(job)

4. května 2019, 12:45