Hledejte

Vatican News
Katedrála v Remeši Katedrála v Remeši  (AFP or licensors)

Gotické katedrály nadále evangelizují – potvrzují to konvertité

Gotické katedrály zůstávají místem první evangelizace. Dosvědčují to francouzští biskupové. Minulý víkend organizovali už po dvanácté noc katedrál. Ze soboty na neděli čekalo na návštěvníky 40 otevřených gotických chrámů. Kulturní akci doprovázely náboženské programy.

Jak poznamenává biskup Jean-Claude Boulanger, katedrály nadále přitahují zástupy věřících i nevěřících. Jeho katedrálu v Bayeux navštíví každý rok více než milion lidí. Mnoho diecézí využívá krásu gotických chrámů k evangelizaci. V katedrálách drží služby dobrovolníci, kteří vysvětlují návštěvníkům smysl architektury a její symboliku.

Nejlepším svědectvím síly francouzských katedrál jsou novokřtěnci. Dospělí žádající o křest nebo biřmování často vyprávějí, že chvílí duchovního probuzení pro ně byla návštěva v takového chrámu, říká biskup Boulanger:

„Pro mnohé z nich se návštěva katedrály nebo jiného kostela stala duchovním prožitkem. Proč? Protože jsou to místa proniknutá duchovností. V životě poznamenaném stresem a spěchem mnoho našich současníků hledá vnitřní pokoj. Přicházejí sem se svými problémy, nemocemi, osobními prohrami, starostmi v rodině. A říkají, že když se zastavili v katedrále, zapálili svíčku, zalil je vnitřní pokoj. Někteří mluví dokonce o jakémsi světle. Nedokáží popsat, čeho se jim dostalo. Je to velmi tajmné. Já bych zkrátka řekl, že ta místa nejsou jenom kameny. Dýchají Boží přítomností a jsou proniknuta modlitbou mnoha pokolení, která nás předešla.“

(job)

14. května 2019, 11:50