Hledejte

Vatican News
2019.04.09 mons. aos amministratore apostolico arcidiocesi santiago cile 2019.04.09 mons. aos amministratore apostolico arcidiocesi santiago cile 

Chilští zákonodárci chtějí přikázat kněžím porušování zpovědního tajemství

Poslanecká sněmovna v Chile schválila návrh zákona, který bude ukládat církevním představitelům povinnost podávat trestní oznámení na delikty spáchané na nezletilých i tehdy, dozví-li se o nich kněz ve zpovědi.

Chilský senát tak nyní projednává úpravu příslušného článku č. 175 trestního zákoníku, kterým by stát de facto přestal respektovat zpovědní tajemství. Návrh zákona se zrodil v atmosféře zpráv o sexuálních deliktech, kterých se dopustili  někteří příslušníci církve. Chilská biskupská konference reagovala prostřednictvím svého generálního sekretáře mons. Fernando Ramose, který pro deník La Tercera vysvětlil, že „církev podporuje iniciativy, usnadňující dosažení spravedlnosti v případech zneužívání, a povinnost podat trestní oznámení je rozumné v rámci každého prostředí, kde se pohybují nezletilí, včetně toho církevního. Návrh přílušného zákona však odmítl výjimku týkající se zpovědního tajemství, což je zásadní těžkost, protože jde o svátost všeobecné církve. Pokud kněz poruší pečeť zpovědního tajemství, vystavuje se exkomunikaci. Žádný zákon na světě nemůže tento princip zrušit,“ konstatuje mons. Ramos, ke kterému se přidali další chilští biskupové. Apoštolský administrátor Santiago de Chile, mons. Celestino Aós, na stránkách deníku El Mercurio řekl, že „nikdo nemá právo uložit knězi povinnost porušit zpovědní tajemství“. Apoštolský administrátor z Puerto Montt, mons. Ricardo Morales, pak na stránkách téhož listu vysvětluje, že „existují jiné způsoby, kterými se zpovědník může přičinit o spravedlnost. Může dát například pachatelovi rozhřešení z těžkého deliktu pod podmínkou, že se půjde sám přihlásit orgánům činným v trestním řízení.“

Chile je tak po Jižní Austrálii druhým státem, jehož legislativa se vydává cestou nerespektování církevního zákona o zpovědním tajemství.

 

(mig)

30. dubna 2019, 18:10