Hledejte

Vatican News
Bratislavský metropolita arcibiskup Stanislav Zvolenský Bratislavský metropolita arcibiskup Stanislav Zvolenský 

Slovenští biskupové děkují parlamentu za odmítnutí Istanbulské úmluvy

Předseda Slovenské biskupské konference arcibiskup Zvolenský přivítal páteční rozhodnutí parlamentu, který se v pátek (29. března) rozhodl požádat vládu, aby nepokračovala v procesu směřujícímu k ratifikaci Istanbulské úmluvy. Vládní kabinet má také oznámit Radě Evropy, že Slovensko se nehodlá stát smluvní stranou této dohody o předcházení násilí na ženách a domácímu násilí.

Arcibiskup Zvolenský zdůrazňuje, že jde o ideologický dokument, který skrývá mnoho „vážných rizik, na které upozornili rovněž nejvyšší představitelé křesťanských církví na Slovensku.“. Bratislavský arcibiskup dodává, že slovenští biskupové nijak nezlehčují závažnost násilí páchaného na ženách, které je „v jakékoli podobě nepřípustné a odsouzeníhodné, nelze ho nikdy tolerovat a musí být vyvinuto veškeré úsilí na jeho zastavení,“ stojí v prohlášení. Zároveň však upozorňuje, že „pokusy podsouvat genderovou ideologii“ v rámci tématu ochrany žen jsou „nepřijatelné“. „Jsem rád, že se naše země k ratifikaci dohody nepřipojí,“ stojí v prohlášení předsedy Konference slovenských biskupů. „Doufám, že slovenské zákonodárství v rámci legitimního úsilí o ochranu ženy před násilím nepodlehne mezinárodním tlakům a neopustí neměnnou pravdu o identitě muže a ženy.“

Hlasování v Národní radě, která je nejvyšším zákonodárným orgánem na Slovensku, proběhlo minulý pátek. Z jejích 133 členů hlasovalo celkem 101 pro rezoluci, která zavazuje vládu, aby nepřistupovala na ratifikaci Istanbulské úmluvy. Během parlamentní debaty bylo konstatováno, že dokument je v rozporu se slovenskou Ústavou, která definuje manželství jako svazek muže a ženy.

Istanbulská úmluva z roku 2011 ofiálně usiluje o prevenci násilí vůči ženám, ve skutečnosti však některé její části zavazují k přijetí postulátů genderové ideologie, včetně nové definice pohlaví. Před rokem Evropský parlament vyzval k co nejrychlejší ratifikaci dokumentu. Česká republika se k úmluvě přijpojila 2. května loňského roku jako 41. stát. K ratifikaci smlouvy dosud nedošlo.

(job)

1. dubna 2019, 16:40