Hledejte

Vatican News
Sainte-Genevieve-des-Bois, dva stromy zasazené stromy na místě zplundrovaného památníku zavražděného židovského mladíka Sainte-Genevieve-des-Bois, dva stromy zasazené stromy na místě zplundrovaného památníku zavražděného židovského mladíka  (AFP or licensors)

Francouzská církev rázně odsoudila projevy antisemitismu

Katolická církev ve Francii s rozhodností vystoupila proti vlně antisemitismu v této zemi. „Je to hanba a nepřípustná rána. Naprosto odsuzujeme antisemitismus, bez jakýchkoliv dvouznačností,“ napsal tiskový mluvčí francouzského episkopátu P. Olivier Ribadeau Dumas. Připomněl také, že církev vnímá Židy jako starší bratry ve víře a jejich zranění se dotýkají také křesťanů.

Statistiky francouzského ministerstva vnitra ukazují, že se do Francie vrací antisemitismus v nejbrutálnější podobě. Za uplynulý rok se počet útoků zvýšil o 74%. Objevují se případy bití, urážek, ničení památných míst nebo označování obchodů ve vlastnictví židů.

Jak řekl Vatikánskému rozhlasu předseda Reprezentační rady židovských institucí ve Francii, údaje představené ministerstvem nezachycují v celou škálu tohoto jevu. Zaznamenávají totiž pouze případy nahlášené policii. Hovoří Francis Kalifat:

„Francouzští Židé jsou napadáni na ulici, ale také ve svých domech. Došlo k dvěma případům vraždy. Židovské děti jsou zastavovány cestou ze školy. Stačí, aby bylo možné Žida identifikovat podle oblečení, jarmulky nebo nějaké knihy. Je tedy potřeba vypracovat efektivní metody boje s touto tendencí. Hlavní odpovědnost leží na vládě a skutečně jsme svědky toho, že vláda a některé politické strany či soudy se mobilizují. Problém spočívá v tom, že francouzská společnost se nemobilizuje. Zdá se, že Francouzi jsou lhostejní a zachovávají mlčení, které je činí spoluzodpovědnými za to, co se děje. Bylo by zapotřebí národního vzmachu v boji proti antisemitismu, nejde totiž pouze o ohrožení pro Židy, nýbrž svědčí to rovněž o oslabení demokracie v naší zemi.“

Francis Kalifat zdůraznil, že v posledních letech francouzský stát přijal chybnou strategii boje s antisemitismem. Byl totiž postaven na roveň projevům nenávisti kvůli sexuální orientaci či rase. K antisemitismu je však třeba přistupovat specificky a to jak z historických důvodů, tak také kvůli různorodé genezi tohoto postoje. S antisemitismem se totiž dnes lze setkat jak v prostředí krajní pravice, tak i levice, a především mezi mladými muslimy, dodává předseda Reprezentační rady židovských institucí ve Francii.

(job)

19. února 2019, 17:34