Hledejte

Vatican News
Kardinál Anders Arborelius Kardinál Anders Arborelius 

Kardinál Arborelius: Vlažní muslimové konvertovali, když se jim dostalo Kristovy lásky

Přes 500 lidí se zúčastnilo středečního průvodu ulicemi Stockholmu na podporu křesťanských konvertitů, kterým je upíráno právo na azyl.

Kromě ekumenické manifestace došlo také ke schůzce delegace švédské rady církví s vrchním představitelem úřadu pro migraci Mikaelem Ribbenvikem. Dvouhodinového rozhovoru se účastnil také kardinál Anders Arborelius. Hlavní problém spočívá v nesnadné ověřitelnosti, zda jsou konverze autentické nebo účelové, říká stockholmský biskup v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas:

„Nabídli jsme úřadu pro migraci pomoc v rozlišování situace konvertitů. Je nutné porozumět, kudy vedla jejich cesta ke křesťanské víře, znát situaci zemí, z nichž pocházejí, protože pro konvertitu je velice nebezpečné vracet se do zemí jako je například Afganistán nebo Irán. Dříve než vydáte dekret o vyhoštění do těchto zemí, je tedy důležité chápat kontext. Švédsko má všeobecně velmi vstřícnou azylovou politiku , ale někdy se správně nechápe situace konvertitů, protože mnoho lidí není obeznámeno s náboženskými otázkami. Proto je pro ně obtížné pochopit člověka, který přišel do naší země a našel víru v Krista. Opravdu je zapotřebí pomáhat personálu migračního úřadu, aby dokázal rozlišit, zda jde o skutečné nebo pouze předstírané obrácení, které má napomoci k povolení pobytu ve Švédsku.“

O jak velkém množství lidí je tu řeč?

„V posledních letech o tisíce. Mnozí z nich nebyli přesvědčenými muslimy. Přijetí cesty křesťanské víry pro ně bylo téměř přirozené, protože byli v církevních společenstvích skutečně přijati. V mnoha farnostech se jim dostalo velké lásky, podpory a pomoci. Setkali se s Kristovou láskou vůči uprchlíkům.“

Říká stockholmský biskup, kardinál Anders Arborelius.

18. ledna 2019, 10:24