Hledejte

Vatican News
Pope Francis' audience Pope Francis' audience  (ANSA)

Papež vyzval episkopát USA k duchovní obnově

Ve dnech 2. až 8. ledna 2019 bude biskupská konference USA konat z podnětu Petrova nástupce společnou duchovní obnovu pod vedením papežského kazatele o. Raniera Cantalamessy OFMCap.

Oznámení zveřejněné na webových stránkách konference uvádí, že téma duchovních cvičení i exercitátora určil papež František. Je vzato z Markova evangelia: „Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, protože je chtěl posílat kázat“ (Mk 3,14). Duchovní obnova se uskuteční v semináři Mundelein, který patří chicagské arcidiecézi a je největší v USA. Studuje tam 200 kandidátů kněžství, kteří pocházejí z 34 amerických diecézí, ale i různých částí světa.

Svatý otec požádal již v říjnu t.r. biskupy, aby „se zastavili  v modlitbě, když církev hledá odpověď na znamení doby“. Sedmidenní duchovní obnova má proběhnout v mlčení, které se bude dodržovat i během jídla, bude se skládat z každodenní mše, individuální i komunitní modlitby před Nejsvětější svátostí, z nešpor a příležitosti ke zpovědi. Předseda Biskupské konference Spojených států, kardinál Daniel DiNardo, vyjadřuje papeži Františkovi vděčnost za nabídku svého osobního kazatele k této duchovní obnově a děkuje také kardinálovi Blase Cupichovi za umožnění jejího konání v arcidiecézi Chicago..

„Jsem vděčný Svatému otci – píše kardinál DiNardo - že povolal nás biskupy i mne k tomuto kroku, abychom se zastavili a naslouchali Bohu při hledání odpovědí na naléhavé otázky, před nimiž staneme v nejbližších týdnech a měsících. Pokorně prosím také laiky, kněze a řeholníky o modlitby za sebe a svoje bratry biskupy během našeho solidárního hledání moudrého vedení Duchem svatým. Modlete se rovněž za oběti sexuálních deliktů, ať dá jejich utrpení nám všem sílu k nesnadnému úkolu vykořenit tento hrůzný nešvar z naší církve a naší společnosti, aby k tomuto utrpení již nikdy nedocházelo.“

Biskupská konference USA, která jednala začátkem listopadu na svém plenárním zasedání v Baltimoru právě o tomto tématu, odložila tehdy na žádost apoštolského nuncia hlasování o nových předpisech v této věci. Kardinál DiNardo se ve dnech 21. -24. února příštího roku zúčastní ve Vatikánu pětidenního setkání předsedů biskupských konferencí celého světa s papežem za účelem projednání krize sexuálních deliktů a ochrany dětí. Příští zasedání amerického episkopátu je plánováno na červen roku 2019.

Otec Raniero Cantalamessa pověřený Svatým otcem vést duchovní obnovu amerického episkopátu je papežským kazatelem od roku 1980 a kázal tedy třem papežům: Janu Pavlu II., Benediktu XVI. a Františkovi. Iniciativa Svatého otce, vybízejícího ke společné duchovní obnově celý episkopát místní církve pod vedením papežského kazatele, nemá v novodobých církevních dějinách obdoby.

 

(mig)

29. prosince 2018, 19:37