Hledejte

Vatican News
2018.11.03 Beata Clelia Merloni 3 novembre 2018 2018.11.03 Beata Clelia Merloni 3 novembre 2018 

Nová blahoslavená: Clelia Merloni

V lateránské bazilice dnes kardinál Angelo Becciu beatifikoval sestru Clelii Merloni (1861-1930), zakladatelku Apoštolek Nejsvětejšího Srdce Ježíšova.

Blahoslavená Clelia Merloni se narodila roku 1861 ve Forli a její cesta za povoláním k řeholnímu životu nebyla přímočará, jak připomněl ve své dnešní homilii prefekt Kongregace pro svatořečení.

Dvakrát vstoupila do různých řeholních institutů, odkud musela kvůli chatrnému zdraví odejít. Potřetí roku 1894 založila vlastní institut, který však z důvodů špatného vedení zanedlouho finančně zkrachoval, za což vzala odpovědnost na sebe, aby nebyl obžalován kněz, který byl pověřen jeho finanční správou. Řeholní kongregace se pak postavila opět na nohy za pomoci bl. Giovanni B. Scalabriniho, biskupa v Piacenze, který roku 1900 schválil řeholní konstituce Misionářek-apoštolek Nejsv. Srdce, a sestra Clelia se stala její generální představenou. I odtud však byla nucena odejít pod tlakem pomluv, nezdarů a vyčerpání, požádala dokonce o  zproštění řeholních slibů.

Po tvrdé a vyčerpávající kalvárii, způsobené osamoceností a zdravotními potížemi, se ocitla na pokraji zoufalství. Byla to chvíle setkání s jejím Ženichem, Ukřižovaným Ježíšem. Byla tak připodobněna Tomu, který opuštěn trpěl na kříži, byl vysmíván, očerněn, ztroskotal a přišel o svoji důstojnost. Blahoslavená Clelia však po vzoru Marie zůstala skálopevně stát pod křížem.“

Přestože měla silný charakter – řekl dále v homilii kardinál Becciu – vyznačovala se mimořádnou laskavostí při zapomínání na vytrpěné urážky, čímž dosvědčila triumfující moc lásky, která se nerozčiluje, zapomíná, když jí někdo ublíží, všecko omlouvá a všecko vydrží.

V závěru své životní pouti nalezla bl. Clelia Merloni svoje útočiště opět v řeholi, kterou založila a odkud byla roku 1930 vzata na věčnost.

Dnes tato řeholní kongregace čítá asi tisíc sester, působí kromě Itálie v dalších 13 zemích čtyř kontinentů a pracuje zejména ve školství, kde pečuje o více než 40 tisíc žáků.

 

(mig)

3. listopadu 2018, 19:42