Hledejte

Vatican News
Blahoslavený Jean-Baptiste Fouque Blahoslavený Jean-Baptiste Fouque 

Bl. Jean-Baptiste Fouque vynikal mimořádně krátkou vzdáleností od slov k činům

Johana Bronková - Vatikán

V provánsálské metropoli se včera slavilo blahořečení o. Jeana-Baptiste Fouque´a. Tento kněz z přelomu 19. a 20. století, přezdívaní marseilleský sv. Vincent z Pauly, vynikal kromě osobní zbožnosti především nesmírnou činorodostí v sociálním apoštolátu. Hovoří postulátor beatifikačního procesu o. Bernard Ardura:

„Od rána do večera vždy žil ve spojení s Bohem, jak v osobní modlitbě tak skrze slavení svátostí - zejména eucharistie a udělování svátosti smíření - ale také ve službě chudým. Vytvořil v Marseille síť institucí, věnovaných službě sirotkům, opuštěným mladým lidem nebo těm, kdo byli odsouzeni pro nějaký přestupek, ale založil také nemocnici a dům pro staré lidi. Inicioval rovněž farní školu, do které dnes chodí více než dvě stě dětí. Byl to tedy kněz, který věnoval celý svůj život lásce k Pánu a jakmile došel k přesvědčení, že nějaký projekt je skutečně Boží vůli, s ohromným nasazením se mu věnoval. Po celých padesát let svého života zůstal kaplanem a 35 let strávil v téže farnosti. Do paměti svého města se zapsal opravdu hluboce. Jeho pohřeb můžeme přirovnat k triumfálnímu průvodu, který prošel přes celou Marseilles. Ještě dnes je velmi uctíván.“

Život kněze, který již 15 let sloužil poklidně jako kaplan své farnosti, se radikálně změnil v roce 1892, když našel před kostelem Nejsvětější Trojice opuštěné dítě, rozhodl se nechat ho u sebe a pojmenoval ho Joseph. To byl začátek díla pro opuštěné děti, které se velmi rychle rozrostlo a rozšířilo působnost také na problematické mladé lidi. O sedm let později už hostilo 250 mladých a získalo oficiální potvrzení ministerstva vnitra. O. Jean-Baptiste svěřil Dílo později sestrám vincentkám. V roce 1912 založil další dílo, tentokrát pro mladíky hledající cestu ze temné minulosti zločinu, které tento činorodý kněz svěřil kněžské společnosti Saint-Pierre es-Liens. Následovalo dílo Svaté rodiny pro opuštěné dívky, restaurace, kde ženy mohly pracovat, dům pro sloužící bez rodiny, institut pro postižené děti a také dům la Salette pro staré lidi. Po I. světové válce využil o. Jean-Baptiste Fouque lékařské výbavy zanechané americkými jednotkami v klášteře sakramentinů, aby založil velkou katolickou nemocnici dostupnou pro všechny potřebné z Marseille. Tak vznikla nemocnice sv. Josefa, která je dosud největší neplacenou soukromou klinikou ve Francii a třetí pokud jde o porodnické oddělení. Otec Jean-Baptiste Fouque zemřel v roce 1926 a je pohřben právě v kapli této kliniky, nablízku trpícím a potřebným, v nichž za svého života spatřoval tvář Krista na Kříži.

Domy pro děti a mládež, které otec Jean-Baptiste založil, dnes mají téměř 600 schovanců, a klinika Saint Joseph, se svými 800 lůžkovými místy, nadále přináší útěchu a péči obyvatelů Marseille.

1. října 2018, 17:43