Hledejte

Vatican News
Papež František v Porciunkule, 4. srpna 2016 Papež František v Porciunkule, 4. srpna 2016 

„Komentář k modlitbě Otče náš“ – nevydaný text sv. Františka z Assisi

Pozornost čtenářů si zaslouží pro svou kvalitu, literární originálnost, věroučnou sílu a pro nečekané záblesky světla, které vrhá na počátky františkánské komunity – píší editoři Komentáře k modlitbě Otče náš, dosud neznámému textu sv. Františka z Assisi, který v těchto dnech vydalo Italské nakladatelství Edizioni San Paolo.

Johana Bronková - Vatikán

Edice vychází péčí Dominique´a Poirela, renomovaného francouzského badatele a ředitele pařížského Katolického institutu středověkých studií a dalších institucí, který se zaměřuje především na kritické edice a literární, historické a věroučné studium středověkých autorů, zejména pařížské školy ze Sv. Viktora a františkánského řádu.

Ve srovnání s jinými středověkými komentáři vyniká tento text prostotou jazyka, blízkého lidové mluvě, a plamennou výmluvností, ale také nezvyklou exegetickou metodou, která činí z komentáře jakési divadelní vystoupení, v němž se Kristus sám obrací k věřícím, aby je tvrdě napomínal, že svými čini zrazují slova, která vyslovují v modlitbě Otče náš. Jeho spiritualita – podotýkají editoři – klade absolutní nároky s charakteristicky vypjatou citovostí, přecházející od ostrého napomínání k záplavě citu, což ponouká posluchače k pokání a obrácení. Právě to odpovídá zprávám prvních hagiografů o kázání sv. Františka. Jeho styl popisují jako „prostý“, „horlivý“, „pronikavý“ a „zanícený“, jelikož ve svých kázáních směřoval především k pokání a spáse duší a nešetřil přitom „drsným okřiknutím“, ani „přínosnou bázní“ či hrozbou „Božího soudu“.

 

 

21. září 2018, 10:36