Hledejte

Chiara Corbella Chiara Corbella 

Postulátor beatifikačního procesu: Chiařino svědectví fascinuje a pomáhá

“Je to oficiální krok, který ze strany církve uznává to, co je na lidové či mediální úrovní evidentní – že totiž život této ženy a její víra mnoho lidí zasahuje, inspiruje a pomáhá jim. Už to samo o sobě působí mnoho dobrého,“ říká postulátor beatifikačního procesu Chiary Corbellové Petrillové, otec Romano Gambalunga.

Johana Bronková - Vatikán

Otec Romano Gambalunga, postulátor řádu bosých karmelitánů, dostal za úkol shromažďovat svědectví o životě mladé matky, která zemřela v 28 letech poté, co odmítla léčbu svého nádorového onemocnění, aby se mohl narodit její syn. Navíc již předtím pochovala dva novorozence, kterým byla v prenatálním období diagnostikována těžká poškození. Římská diecéze v minulých dnech oficiálně zahájila beatifikační proces Chiary Corbellové Petrillové. Obraz svatosti této mladé ženy je velmi aktuální, potvrzuje postulátor pro mikrofony Vatikánského rozhlasu:

„Je to mladá dívka, která prožila normální život, se všemi těžkostmi dospívání; dívka se svými zájmy a talenty, mezi nimiž byla také hudba; dívka, která prožila nesnáze dospívání a známostí, kdy se dotazovala po Boží vůli. Pak přišlo manželství, které bylo krásné, prožívané ve víře a ve společenství s dalšími manželskými páry – což je také důležité – a dále otevřenost životu, která přinesla dramatické situace. Jak tomu však bývá, když usilujeme o svatost života, tyto těžké chvíle vyústily do prohloubení vztahu k Bohu, k prožitku jeho lásky a moudrosti. Tragické chvíle se proměnily v Boží chválu, nejen pro Chiaru a jejího manžela Enrica, ale také pro ty, kdo je doprovázeli.“

Papež František ve své encyklice Gaudete et exultate mluví o všední svatosti, o svatých, kteří žijí ve vedle nás, ve vedlejším vchodu. Mezi ně patří také Chiara Corbella Petrillo.

„Ano, Chiara patří mezi ně. Prožila život utvářený každodenními věcmi, ale osvícený Boží přítomností, kterou sama vyhledávala a milovala; život, který sdílela se svými bratřími, s přáteli. Právě to činí její život krásný a fascinující. Ve skutečnosti procházela tím, čím procházíme všichni, a ukázala, že i dramatické okamžiky můžeme prožít s vnitřním světlem, s vědomím, že Bůh naplňuje své dílo. A mluvíme-li o tom, že náš život směřuje k nebi, neexistuje žádná okolnost, která by nás mohla zastavit v cestě tam, kde nás Pán očekává. Když tedy žijeme takto, neznamená to, že máme jednu rychlost navíc, ale přímo další motor. Právě proto svědectví o této ženě, pouhé vyprávění o jejím životě, ať už od jejího manžela Enrica, jejích rodičů, nebo ze zápisů, které zanechala, člověka hluboce zasahuje a fascinuje. Takže nakonec si řeknete: to je přece krásné! Je to krásné jako je krásný Bůh, jako může být krásný lidský život, život ve společenství, prožívání manželství nebo schopnost postavit se takto ke komplikovanému těhotenství. Prožívat všechno jako dar. A mít na zřeteli, že Bůh vždycky činí velké věci. Právě proto vnímáme Chiaru jako mimořádně blízkou, jako přítelkyni.“

Říká postulátor beatifikačního procesu Chiary Corbellové Petrillové, otec Romano Gambalunga. Pro Radio Vaticana Italia s ním rozmlouval Fabio Colagrande.

21. července 2018, 16:03