Hledejte

Vatican News
Tre logo del viaggio del Papa nei Paesi Baltici Tre logo del viaggio del Papa nei Paesi Baltici 

Lotyšští biskupové k zářijové náštěvě papeže: Nejde pouze o emoce

Pastorační list lotyšských biskupů k zářijové návštěvě papeže Františka, adresovaný kněžím i laikům, mobilizuje a senzibilizuje tuto početně nevelkou místní církev.

Lotyšsko se dvěma miliony obyvatel, z nichž je čtyřista tisíc (18%) katolíků, navštívil před 25 lety Jan Pavel II. a papež František tam zavítá letos 24. září, tedy v den, na který připadá 100. výročí vzniku nezávislého státu tohoto pobaltského národa, podotýkají biskupové čtyř lotyšských diecézí. „Papež přijede utvrdit bratry a sestry ve víře a přispět k jednotě mezi lotyšskými křesťany,“ dodávají biskupové této převážně luteránské země (25%), kde žijí také pravoslavní, kterých je jen o něco málo méně než katolíků: 350 tisíc (15%). „Doba, v níž žijeme – stojí v pastoračním listě – přinesla mnoho změn a pozitivních kroků, ale je třeba odpovídat na nové výzvy, které se před námi objevují. Papež nám připomene, že patříme k celosvětové křesťanské rodině. Aby návštěva nebyla jen přechodnou emotivní záležitostí, ale nepomíjivým darem milosti,“ podávají biskupové Lotyšska několik ukazatelů: nejprve vybízejí „všechny kněze, aby přišli slavit eucharistii“ spolu s Petrovým nástupcem do mariánské národní svatyně Aglona, vyhlašují „celonárodní sbírku“ a „doporučují věřícím, aby četli papežské texty a reflektovali o nich.“

2. července 2018, 16:12