Hledejte

Santuario Medjugorje Santuario Medjugorje  

Arcibiskup Hoser: Lidé zde zakoušejí opravdovou duchovní obnovu

„Mým posláním je vyjádřit starost papeže Františka o farníky a poutníky, kteří v zástupech přicházejí do Medžugorje, a jejich počet stále narůstá“ – říká Vatikánskému rozhlasu arcibiskup Henryk Hoser SAC.

Stálý apoštolský vizitátor této farnosti konstatuje, že se zdejší místo vyznačuje především velkým počtem zpovědnic a četnými konverzemi.

„Fenomén Medžugorje rozhodně přesahuje rámec farnosti, mostarské diecéze i místní církve v Bosně a Hercegovině - týká se celého světa. Přijíždějí sem totiž lidé z 80 zemí, nejrůznějších jazyků a národností,“ zdůrazňuje arcibiskup Hoser.

Vyžaduje to velice rozvážnou a konkrétně vyjádřenou pastorační péči. Jde například o lepší personální obsazení duchovenstva, kterého je nyní málo, zejména pokud jde o počet zpovědníků. Velice skrovná je také infrastruktura pro přijímání tak velkého počtu lidí, a všechny další problémy, které se vyskytují nejenom v liturgii a pobožnostech, ale také v rozsahu katechezí, rekolekcí a duchovních obnov, které se zde konají, a rovněž na poli místní charity, jež prokazuje  velice potřebné skutky praktického milosrdenství.“

Jak říká dále arcibiskup Hoser, v Medžugorje zůstane nejméně rok a možné i déle. „Závisí to na vývoji situace a jejího průběžného vyhodnocení, poněvadž zůstávám ve stálém kontaktu s Vatikánem,“ zdůrazňuje polský řeholník, emeritní arcibiskup a bývalý misionář ve Rwandě, který minulou neděli zahájil svoji službu v Medžugorje.

Toto místo je jistě charismatické a dějí se v něm „divy“, jakými jsou hromadná obrácení, objevování významu adorace a ztišení, tedy takové prvky, které na mnoha jiných místech, z mnoha kostelů a krajů vymizely. Lidé zde zakoušejí opravdovou vnitřní obnovu a velká obrácení. Vracejí se odtud zcela proměněni. Výmluvný je nepoměr mezi skrovnou chrámovou architekturou a obrovskou přitažlivostí tohoto místa, protože mimo farní kostel tady jiné chrámy nejsou. To je myslím příčinou, proč se Svatý otec rozhodl věnovat tomuto místu větší pastorační pozornost, a zároveň místním františkánům, jimž je tato farnost svěřena, pomoci v jejich každodenních námahách.“

Říká stálý apoštolský vizitátor v Medžugorje, arcibiskup Hoser.

 

(mig)

26. července 2018, 18:14