Търси

Vatican News
Коронавирус в Индия Коронавирус в Индия 

Светият престол: нужна е "етика на риска" и международна солидарност

„Човешката общност в епохата на пандемия. Неактуални размисли за възраждането на живота“ е новия документ на Папската академия за Живота за последиците от здравната криза, предизвикана от коронавируса.

Изабела Пиро – Светла Чалъкова – Ватикана

Разработване на етика на риска, конкретизиране на международно сътрудничество и насърчаване на отговорна солидарност: това са ключовите принципи, съдържащи се в документа на Папската академия за Живота (ПАЖ) - втория след този от 30 март, озаглавен „Пандемията и универсално братство“ - посветен на световната криза, породена от Covid-19. Текстът започва с въпроса: какви поуки извлякохме от пандемията? И преди всичко: какво обръщане на мисленето и действията сме готови да предприемем, в името на човешкото семейство? На първия въпрос ПАЖ отговаря „с поуката за крехкостта“, която засяга всички, но преди всичко хоспитализираните, затворниците, бежанците в лагерите. Но същевременно от тази поука, произлиза една друга: съзнанието, че живота е дар. И още: пандемията ни накара да разберем, че всичко е свързано, и че „плячкосването на земята, икономическите решения, основани на алчността и прекомерното потребление, злоупотребата с властта и презрението към творението също са последствия за разпространението на вируса“.

Вирусът не познава граници

Според Академията, „по-голямо внимание трябва да се обърне на човешката взаимозависимост и на общата уязвимост, защото въпреки че страните затвориха границите си, някои дори прилагайки една цинична игра на взаимно обвинение, вирусът не познава граници. Оттук и призива за синхрон в усилията за споделянето на информация, предоставянето на помощ и разпределянето на ресурси. Особени усилия след това трябва да бъдат насочени към разработването на лечение и ваксина: в тази област – предупрежава ПАЖ – „липсата на координация и сътрудничество е пречка в лечението на Covid-19. Междувременно – продължава документът – пандемията допълнително увеличи разликата между богатите и бедните страни, които заплатиха най-високата цена, защото самите те са вече лишени от основните ресурси и често страдат от други смъртоносни заболявания, сред които малария и туберкулоза.

Здравеопазването е общочовешко право

„Какво трябва да се направи?“, се пита в документа. На първо място се посочва важността от „етиката на риска“, която включва специфични отговорности към хората, чието здраве, живот и достойнство са изложени на по-голям риск. В действителност – се чете в текста – фокусирането върху произхода на пандемията, без да се гледа на икономическите, социалните и политическите неравенства между страните по света означава, че не осъзнаваме значението на условията, които я накараха да се разпространи по-бързо. На второ място ПАЖ призовава към „глобални усилия и международно сътрудничество, за да бъде признат като общочовешко право достъпа до качественото здравеопазване и основните лекарства“.

 

Отговорни, свободни и лоялни научни изследвания

Същевременно се изразява пожеланието за „отговорни научин изследвания“, тоест интегрални, без конфликт на интереси и основани на правилата за равенство, свобода и справедливост. „Благото на обществото и общото благо в здравния сектор са на първо място пред какъвто и да е интерес за печалба – подчертава Академията – Общественото измерение на научините изследвания не може да бъде пожертвано на олтара на частната печалба“. Оттук също се подчертава важността на Световната здравна организация в подкрепа преди всичко на „нуждите и тревогите на по-малко развитите страни за справянето с тази безпрецедентра катастрофа“.

Приносът на всеки един за едно по-добро бъдеще

Накрая ПАЖ пожелава да се насърчава отговорната солидарност, която признава равното достойнство на всеки човек, преди всичко на нуждаещите се. „Всички са призовани да дадат своя принос“, подчератава документът и, затова са нужни правилни и прозрачни политически стратегии и цялостни демократични процеси. „Една общност е отговорна, когато задълженията за предпазливост и взаимна подкрепа са споделяни за благосъстоянието на всички“. Документът завършва приканвайки към надежда, която преминава отвъд примирението и насталгията по миналото: „Време е – казва ПАЖ – да си представим и да реализираме един проект на съвместно човешко съществуване, който да допринесе за едно по-добро бъдеще за всички“.

22 Юли 2020, 12:05