Търси

Vatican News
Ватиканската служба за финансова информация A.I.F. Ватиканската служба за финансова информация A.I.F.  (Vatican Media)

Годишен доклад на Ватиканската служба за финансова информация

Ватиканският пресцентър представи годишния доклад на Службата за финансова информация (A.I.F.), с изказване на нейния председател г-н Рене Брюлхарт и на директора Томазо Ди Руца. Докладът се базира на дейността и на статистическите данни през 2018 г.

Адриана Мазоти – Маня Кавалджиева – Ватикана

Службата за финансова информация (A.I.F.) е компетентният орган на Светия Престол и на държавата Град Ватикан за финансов контрол и следователска дейност, за превенция и борба с прането на мръсни пари и финансирането на тероризма, както и за благоразумен банков надзор. 

Перфекциониране на присъединяването към SEPA

В разпространеното комюнике за годишния доклад се посочват значителните резултати, постигнати през 2018 г. Първият се отнася до приключването на процедурата по присъединяване на Светия Престол и държавата Град Ватикан към единната зона за плащания в евро (SEPA), което представлява важна крачка напред към хармонизирането и ефикасността на прехвърлянето на фондове в европейската зона. Председателят на A.I.F. Рене Брюлхарт изтъкна, че „положителният отговор  на искането за присъединяване към SEPA показва усилията на Светия Престол за засилване на финансовата прозрачност“.

По-голяма ефективност и качество на системата за подаване на сигнали

Вторият резултат се отнася до все по-голямата ефективност на системата за сигнализиране на съмнителни дейности от страна на задължените субекти. Броят на сигнализациите постоянно намалява: през 2018 г. на A.I.F. са изпратени 56 сигнала за съмнителни дейности, спрямо 150 сигнала през предишната година. Докато представените доклади за по-нататъшни разследвания от страна на компетентните органи на силите на реда през 2018 г. са били 11. В доклада се съобщава и за първата издадена присъда от Трибунала на Ватикана за пране на мръсни пари.

Съществено е сътрудничеството с другите държави

„Международното сътрудничество остава фактор от голямо значение“, твърди директорът Томазо Ди Руца, който посочва, че „през 2018 г. службата за финансова информация е подписала 8 нови протокола за разбирателство с чуждестранните партньори и е обменила информация по 488 случая“. Регламентната рамка също е засилена, особено с въвеждането на Регламент № 3 за разплащателните услуги, Регламент № 4 за изискванията за подходяща проверка и Регламент № 5 за сигнализирането на съмнителни дейности.

Дейността на A.I.F. води началото си от 2010 г.

Службата за финансова информация е учредена от папа Бенедикт ХVІ  с документ под формата на Моту Проприо (в превод „по собствена инициатива“) от 30.12.2010 г. и развива институционната си дейност въз основа на новия статут, обнародван от папа Франциск с Моту Проприо от 15.12.2013 г. и Закон ХVІІІ от 8 октомври 2013 г. Досега  AIF е подписала протоколи за разбирателство с партньорите от 56 държави от всички континенти, сред които САЩ, Канада, Австралия, Тайван (Китайска република), Индия и редица страни на Централна и Южна Америка и Европа, включително Италия. AIF е член на групата Egmont (глобална организация на службите за финансово разузнаване) от 2013 г.

21 Май 2019, 14:08