Търси

Свети Йосиф Свети Йосиф 

Папата: свети Йосиф, баща с отворено за знаците на Бог сърце

В текста, предаден на белгийския Папски колеж, който бе приет във Ватикана, папата призовава неговите членове да насочат погледа си към съпруга на Мария, за да се научат на изкуството на бащинството, превръщайки се по този начин в пастири, способни пазят стадото и да гледат отвъд, според Божиите промисли.

Бенедета Капели – Светла Чалъкова – Ватикана

Свети Йосиф, модел за пастирите, призвани да бъдат преди всичко бащи. На тази тема, заимствана от Апостолическото писмо Patris Corde, се спира папа Франциск, в навечерието на празника на светеца-покровител на Универсалната Църква, в текста, който бе връчен на членовете на Папския белгийски колеж, които прие във Ватикана за 175-годишнина от неговото основаване. „Сред своите студенти – припомни папата – институтът може да се похвали със свети Йоан Павел II“.

Не притежавайте, а приемайте

Баща, който приема, опазва и мечтае: три насоки, които трябва да бъдат спрегнати в свещеническото служение, три характерни черти на фигурата на Йосиф. В словото си папата насочва погледа си към земния баща на Исус, като подчертава, че той оставя настрана личните си проекти, обичайки, без да търси обяснения „за изненадващата и загадъчна реалност, пред която се е оказал", приемайки я с вяра. Нагласа, която, например, свещеникът изпратен в една нова енория, е призован да приеме, за да не остане - обяснява папата - заплетен в предварително изградени пасторални планове, без да се вземе предвид съществуващата реалност.

В този смисъл – посочва папата – свети Йосиф е нашият учител по духовен живот и проницателност и можем да го призовем, за да бъдем освободени от примките на твърде много размисли, в които от време на време, дори и с най-добри намерения, в крайна сметка се губим. Те показват нашата склонност да „сграбчваме“ и „притежаваме“ това, което ни се случва, вместо да го приемем преди всичко така, както ни се представя.

Не бъдете "монолитни"

Папата призовава членовете на Белгийския колеж да бъдат всеотдайни и верни пазители, с поглед постоянно насочен към Божиите знаци, „с вътрешната свобода на добрия и верен слуга, който желае само доброто на поверения му народ“. Любовта на Йосиф е тази, която се конкретизира в бдително, внимателно и молитвено сърце. По този начин пастирът не изоставя стадото си - подчертава папата в текста – а застава „отпред, за да отвори пътя, в средата, за да насърчава, и отзад, за да събере последните“. „Той не се фокусира върху себе си и собствените си идеи, а върху доброто на онези, които е призован да пази, избягвайки противоположните изкушения на господството и пренебрежението“.

Към това е призован свещеника в отношенията му с поверената му общност, т.е. да бъде внимателен пазител, готов да се промени, според изискванията на ситуацията; да не бъде „монолитен“, твърд и непреклонен в своето служение, което може би е добро само по себе си, но не е в състояние да разбере промените и нуждите на общността.

Гледайте „отвъд“

Там, където другите не виждат нищо – продължава папата - Йосиф съзира Божието действие, превръщайки се в „мечтател“, този, който гледа отвъд. В Мария и Исус той намира знаците на Неговото присъствие, „предпочитайки да вярва повече в Бог, отколкото в собствените си съмнения. Той се поднася на Бог - подчертава Папата - като инструмент за реализирането на един по-голям план, в скрито, щедър и неуморно служение, до тихия край на живота си“.

„По същия начин за свещениците е необходимо да умеят да мечтаят за общността, която се обича, за да не се ограничават само до желанието да запазят съществуващото – запазване и опазване не са синоними! Вместо това – насърчава папата - бъдете готови да започнете от конкретната история на хората, за да насърчите обръщането и обновяването в мисионерски смисъл и да накарате общността, съставена от ученици водени от Светия Дух и  подтиквани от Бог, да укрепва по своя път“.

В края на словото си папата приканва членовете на Белгийския колеж да „преоткрият в молитвата фигурата и мисията на свети Йосиф, послушен на волята Божия, смирен автор на велики дела, покорен и креативен слуга“, научавайки се на изкуството на бащинството, за да водят Божия народ.

18 Март 2021, 14:39