Търси

Молитва Ангел Господен 23 август 2020

Моли се с папата

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Ангел Господен

Ангел Господен извести на Мария.

-           И тя зачена от Светия Дух.

Радвай се….

Ето рабинята Господня.

-           Нека ми бъде по Твоята дума.

Радвай се….

И Словото стана плът.

-           И живя между нас.

Радвай се….

Моли се за нас, света Богородице!

-           За да станем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим:

Молим Те, Господи, излей в умовете ни Твоята благодат, та ние, които чрез поздрава на ангела познахме въплъщението на Твоя Син Исус Христос, чрез Неговото страдание и Неговия кръст, да достигнем до славата на Неговото Възкресение, чрез същия наш Господ Исус Христос. Амин!

Слава на Отца…. (3 пъти)

Вечен покой…

Апостолическа или папска благословия

Господ да бъде с вас. И с твоя дух.

Да бъде благословено името Господне.

От сега и до века

Нашата помощ е в името на Господа.

Който създаде небето и земята.

Да ви благослови Всемогъщия Бог, Отец, Син, и Свети Дух.

Амин

„Ангел Господен“ е молитва, която се рецитира три пъти на ден като вечен спомен за Въплъщението: в 6 ч. сутринта, на обед и вечерта към 18 ч., момент в който забива камбаната за „Ангел Господен“. Името си „Ангел Господен“ тя носи от първите думи на самата Молитва – „Ангел Господен извести на Мария“ – и се състои в краткия прочит на три кратки текста отнасящи се до Въплъщението на Исус Христос и рецитирането на молитвата „Радвай се“. Тази молитва бива рецитирана от папата на площад „Свети Петър“ всяка неделя по обед и на големи литургични празници. Преди Богородичната молитва, папата отправя кратко слово към присъстващите, черпейки вдъхновение от литургичните четива за деня. От Пасхата до Педтдесятница, на мястото на молитвата „Ангел Господен“, се рецитира молитвата „Царице Небесна“, която е спомен за Възкресението на Исус Христос, в края на която се рецитира три пъти „Слава на Отца“

Прочети всичко >

Последни статитии