Търси

Vatican News
Папа Франциск на молитвата Ангел Господен, 23 август 2020 Папа Франциск на молитвата Ангел Господен, 23 август 2020 

Ангел Господен: вярата в Исус дава пълен смисъл на милосърдието

На неделната молитва Ангел Господен, папа Франциск говори за изповядването на вярата на Симон, на когото Исус дава името Петър и призовава всички да се запитат „кой е Христос за нас“, дали Той заема централно място в живота и личните ангажименти. Папата припомни, че милосърдието, „главният път към пълнотата на вярата“, изисква да гледаме на другия със самите очи на Исус.

Предаваме ви пълния тест на обръщението на папа Франциск:

„Скъпи братя и сестри, добър ден!

            Евангелският откъс за днешната неделя (Мат. 16, 13-20) представя момента, в който Петър изповядва вярата си в Исус като Месия и Божи син. Тази изповед на Апостола е предизвикана от самия Исус, който иска да накара учениците си да направят решителната стъпка във връзката си с Него. Наистина, целият път на Исус с онези, които го следват, особено Дванадесетимата, е път на възпитание в тяхната вяра. Преди всичко Той пита: „за кого Ме човеците мислят – Мене, Сина Човечески?“ (13). Да се говори за другите не е задължително,  въпреки че в този случай вече се вижда гледната точка на вярата, а не на сплетните. И учениците като че ли се състезават да дават различни мнения, които в голяма степен те самите  споделят. По същество, Исус от Назарет  бе смятан  „за едного от пророците“ (14).

С втория си въпрос, Исус ги докосва до сърцето: „А вие за кого Ме мислите?“ (15) в този момент сякаш долавяме моментно мълчание, тъй като всеки едни от присъстващите е извикан да участва, показвайки причината, поради която следва Исус; затова е повече от обяснимо едно известно смущение. От смущението ги измъква Симон Петър, който с ентусиазъм заявява: „Ти си Христос, Синът на Живия Бог“ (16). Този отговор, така пълен и сияен, не му идва импулсивно, колкото и  да е щедър, а е плод на едно особена благодат на Небесния Отец. Наистина, Исус самият му казва: „защото не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, Който е на небесата“ (17). В същото време Господ разпознава бързата готовност на Симон за вдъхновение от благодатта и затова добавя, тържествено: „Ти си Петър и на тоя камък ще съградя църквата Си и портите адови няма да й надделеят“ (18). С това твърдение, Исус кара Симон да разбере смисъла на новото име, което му е дал, „Петър“: вярата, която току-що е проявил, е непоклатимият „камък“, на който Божият син иска да изгради своята Църква, тоест своята общност.

Днес чуваме въпросът, който Исус отправя към всеки един от нас: „А вие, за кого Ме мислите?“. Става дума да се даде не теоретичен отговор, а такъв, който включва вярата, тоест живота, тъй като вярата е живот! Отговор, който иска и от нас, както и от първите апостоли, вътрешно вслушване в гласа на Отца и съзвучието с онова, което Църквата, събрана около Петър, продължава да провъзгласява. Трябва да се разбере кой е за нас Христос: дали Той е в центъра на живота ни и е цел на всеки наш ангажимент в Църквата и в обществото.

Крайно необходимо и похвално е пастирската грижа за нашите общности да бъде отворена за бедността и извънредните ситуации. Милосърдието е винаги главният път към пълнотата. Но делата на солидарност не трябва да ни отделят от връзката с Господа Исус. Християнската любов не е обикновена филантропия, а е, от една страна, да гледаш на другия с очите на Исус, а от друга страна, да съзираш Исус в лицето на бедния.  Пресвята Дево Мария, блажена, затова, че имаше вяра, напътствай ни и бъде пример за нас по пътя на вярата в Христос, накарай ни да осъзнаем, че вярата в Него дава пълен смисъл на нашата любов и на цялото наше съществувание“.

man / VatNews

23 Август 2020, 15:32