Шукати

Справедливий перехід: доступність товарів і послуг протягом здійснення

Сьогодні в рамках нашої рубрики «Ойкономія: християнський погляд на економічне життя» продовжимо розмову про справедливий перехід, спираючись на документ Світового економічного форуму «Прискорення справедливого переходу: основа для економічної рівності».

Олена Комісаренко

Справедливий перехід до сталої низьковуглецевої економіки є ключовим завданням для сучасного суспільства. Цей процес має потенціал не тільки зменшити нерівність, а також покращити умови життя та зменшити вплив людини на навколишнє середовище. Однак, перехід може також породити нові виклики, особливо в тому, що стосується доступності товарів і послуг, тому сьогодні розглянемо, як забезпечити справедливий доступ до товарів і послуг під час переходу до сталої зеленої економіки.

Аудіоверсія

Підхід до економічної справедливості в зеленому переході

Підхід до врахування економічної справедливості у зеленому переході спрямований на виявлення та усунення нерівностей серед працівників, підприємців та споживачів, а також на визначення можливостей для розвитку та покращення життєвих стандартів. Ініціатива Світового економічного форуму щодо справедливого переходу розробляє та узгоджує бачення і принципи справедливого зеленого переходу, перетворюючи провідні ідеї на практичні інструменти для бізнесу та урядів на секторальному, національному та місцевому рівнях. Цей підхід буде використовуватися для аналізу ризиків і можливостей кожного аспекту зеленого переходу та надання практичного інструментарію, заснованого на картах галузевих і національних ризиків і можливостей. Спільна мова щодо справедливості є критично важливою для прискорення дій у напрямку справедливого переходу.

Економічна доступність товарів і послуг

Економічна трансформація, необхідна для зеленого переходу, може призвести до значних змін у вартості товарів. Доступність є пріоритетом, особливо щодо базових товарів і послуг, які впливають на ширший макроекономічний контекст, а також продуктів, безпосередньо пов’язаних із зеленим переходом, таких як товари та послуги, необхідні для модернізації житлових будинків.

Збільшення вартості товарів, зокрема, через вуглецеві податки, може суттєво вплинути на бідніші країни та домогосподарства. Наприклад, витрати на харчування можуть становити до 44% споживчого кошика в країнах з низькими доходами порівняно з 28% в країнах з ринками, що розвиваються, і 16% при розвинених економіках. Ця різниця відображає нерівність і впливає на вибір споживачів, особливо коли 52-65% людей зазначають, що ціни є ключовою перепоною для сталих соціально-відповідальних покупок, особливо щодо продуктів харчування, електрики та автомобілів.

Територіальна доступність товарів і послуг

Важливим аспектом є територіальна доступність товарів і послуг. Вона стосується наявності відповідних товарів і послуг у різних географічних регіонах і спільнотах, а також наявності додаткових послуг та інфраструктури, необхідних для їх використання. Незважаючи на те, що в світі стабільно зростає доступ до електроенергії, приблизно половина населення в регіоні Субсахарської Африки досі не має доступу до електромережі. Поточні тенденції споживання енергії відображають існуючу економічну нерівність, причому топ-10% світових споживачів енергії використовують у 30 разів більше енергії, ніж нижні 10% цього рейтингу.

Лише половина міського населення у світі має доступ до певної форми громадського транспорту, і лише приблизно 11% має зручний доступ до високопотужних транспортних систем. Ці відмінності часто призводять до підвищення витрат і виключення деяких категорій населення в процесі переходу країн до низьковуглецевих моделей енергетичних і транспортних систем.

Політика та регуляції для забезпечення доступності

Політичні інструменти, такі як вуглецеві податки, субсидії та прямі грошові виплати, можуть суттєво впливати на доступність товарів і послуг. Наприклад, введення вуглецевих податків може призвести до зростання цін на товари, зокрема на стійкі альтернативи. Це особливо впливає на бідні країни та домогосподарства, оскільки витрати на продукти харчування становлять значну частину їхнього бюджету.

Для забезпечення доступності важливо запроваджувати політичні заходи, які компенсують зростання цін для вразливих верств населення. Наприклад, прямі грошові виплати або податкові пільги для сімей з низькими доходами можуть допомогти зменшити тягар підвищених цін на енергоносії та інші основні товари.

Роль технологій та інновацій

Технології та інновації відіграють вирішальну роль у забезпеченні доступності товарів і послуг під час зеленого переходу. Розробка та впровадження низьковуглецевих технологій можуть знизити витрати на енергію та зробити ці технології більш доступними для віддалених та сільських районів. Наприклад, розподілені енергетичні системи, такі як сонячні панелі на дахах та системи зберігання енергії, можуть забезпечити доступ до електроенергії в районах, що не підключені до централізованої мережі.

Інновації в транспортному секторі також можуть зробити зелені альтернативи більш доступними для усіх верств населення. У країнах Азії та Африки найбільш швидко електрифікуються дво- та тримісні транспортні засоби, які є більш доступними для споживачів з низьким рівнем доходів.

Схожість підходу з вченням Laudato si' та Laudate Deum

Вчення Папи Франциска, висвітлене в «Laudato si'» та «Laudate Deum», підкреслює важливість соціальної справедливості та екологічної стійкості, що тісно переплітається з принципами справедливого переходу до низьковуглецевої економіки. В «Laudato si'» Святіший Отець зазначає, що нерівність не тільки знищує соціальну структуру, але й робить неможливим досягнення загального добробуту (п.109). Це твердження підкреслює важливість подолання економічної нерівності для забезпечення справедливого доступу до основних благ. Він також зосереджує увагу на тому, що політики повинні дбати про загальне благо, зокрема про тих, хто найбільше страждає від економічних та екологічних криз.

У «Laudate Deum» Папа Франциск звертає увагу на те, що перехід до відновлювальних джерел енергії має бути справедливим і враховувати потреби найбільш уразливих верств населення (п. 38). Це означає, що зелена трансформація повинна проводитися таким чином, щоб не погіршувати становище тих, хто вже страждає від економічних труднощів. Святіший Отець також наголошує, що інновації повинні слугувати всім людям, а не тільки тим, хто має можливість інвестувати в новітні технології.

Ці принципи вчення Папи Франциска є надзвичайно актуальними в контексті справедливого переходу до низьковуглецевої економіки, оскільки вони підкреслюють важливість забезпечення соціальної та екологічної справедливості. Забезпечення доступності товарів і послуг є важливим завданням у процесі справедливого переходу до низьковуглецевої економіки. Це вимагає комплексного підходу, що включає економічні, політичні та технологічні заходи. Спільними зусиллями урядів, бізнесу та громадськості можна створити умови для справедливого доступу до базових благ для всіх верств населення. Тільки через колективні зусилля ми зможемо подолати виклики, пов'язані з економічною нерівністю і зеленою трансформацією, та забезпечити краще майбутнє для всіх, до чого закликає Папа Франциск у «Laudato si'» та «Laudate Deum».

 

10 липня 2024, 14:00